ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Disfajiye Neden Olan Orofaringeal Tüylü Polip
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 188-191
DOI: 10.5152/tao.2015.1098
Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, tüylü polip, nazofarinks, orofarinks
Özet

Tüylü polip nadir görülen benign bir tümör olup, ektodermal ve mezodermal germ tabakalarından oluşmaktadır. Tüylü polibin embriyogenezi tam olarak bilinmemekte birlikte kadınlarda daha sık görülmektedir. Vücudun her bölgesinde görülebilmesine rağmen, sıklıkla nazofarinks ve orofarinkste görülür. En sık semptomlar solunum ve yutma güçlüğüdür. Ayırıcı tanıda hemanjiom, teratom, epidermoid kist, nöroblastom ve meningosel yer alır. Bu çalışmada, kliniğimize orofaringeal tüylü polip nedeniyle yutma güçlüğü şikayeti ile başvuran yedi ya­şındaki hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018