ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Konjenital epulis: Olgu sunumu
1 Devrek Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Zonguldak  
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul  
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul  
4 ORL KBB Hospital, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 53-57
DOI: 10.5152/tao.2011.14
Anahtar Kelimeler: Epulis, granüler hücreli tümör, yenidoğan.
Özet

 

Konjenital epulis (KE) ya da konjenital granüler hücreli tümör  yenidoğanın nadir bir tümörü olup çoğunluğu kız cinsiyette görülür. Histolojik orijini ve etiyolojisi henüz tam aydınlatılamamış KE oral kaviteden sarkan büyük, doğumsal, soliter kitle olarak karşımıza çıkar. Genelde maksiller ya da mandibüler gingivadan köken alarak yenidoğanda ciddi beslenme ve/veya solunum problemi oluşturan KE’nin tedavisi geciktirilmeden yapılacak basit kitle eksizyonudur. Benign histopatolojiye sahip epuliste cerrahi sonrası nüks bildirilmemiştir. Henüz dört saatlikken ağız içi kitleye bağlı beslenme problemi nedeniyle tarafımızdan acil olarak opere edilen, sonrasında patoloji sonucu konjenital granüler hücreli tümör olarak gelen kız yenidoğan olgu nadir görülmesi sebebiyle literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018