ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Palatin Tonsillerin Nadir Bir Tümörü: Kondrolipom
1 Department of Otorhinolaryngology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
2 Department of Pathology, Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 180-182
DOI: 10.5152/tao.2018.3317
Anahtar Kelimeler: Kondrolipom, palatin tonsil, tonsiller neoplasm, disfaji
Özet

Kondrolipomlar lipomların içinde kıkırdak metaplazisi meydana gelmesi sonucu görülen, iki matür dokuyu aynı anda barındıran benign mezenkimal tümörlerdir. Baş boyun bölgesinde oldukça nadir olup (%1-4), sıklıkla 60-70 yaş arasında görülmektedir. Literatürde nazofarenks, dil, dudakta ve boyunda bildirilen olgular olmakla birlikte, tonsillerde bildirilmiş şu ana kadar bizim saptayabildiğimiz yalnızca iki olgu mevcuttur. Kliniğimize disjfaji yakınması ile başvuran ve tonsilde kondrolipom tanısı alan 17 yasında erkek hasta, radyolojik, klinik ve immünohistokimyasal bulguları ile birlikte literatür eşliğinde sunulmuştur.

 

Cite this article as: Öztürk G, Tunç U, Balaban K, Eyigür H. A Rare Tumor of Palatine Tonsils: Chondrolipoma. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 180-2.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018