ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
İntrakraniyal Uzanımlı Nazofarengeal Glial Heterotopi: Olgu Sunumu
1 Department of Otorhinolaryngology, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pathology, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 177-179
DOI: 10.5152/tao.2018.3204
Anahtar Kelimeler: Nazofarenks, glial heterotopi, pediatrik, solunum güçlüğü
Özet

 

Nazofarengeal glial heterotopi, matür nöral sinir dokusundan gelişen ve merkezi sinir sistemi dışında görülen oldukça nadir bir kitledir. Baş-boyun bölgesinde yerleşen bu kitlenin preoperatif tanısı zordur. Bu çalışmada, nazofarengeal glial heterotopinin neden olduğu solunum sıkıntısı ve horlama ile başvuran 16 aylık bir hasta sunduk. Radyolojik görüntüleme ve histopatoloji glial heterotopinin kesin tanısı için zorunludur. Preoperatif kafa içi bağlantısının değerlendirilmesi pediatrik nazofarengeal kitlelerin varlığında en önemli yapılacaklardan biridir. Tedavide altın standart cerrahi eksizyondur. Erken tanı ve erken endoskopik veya eksternal yaklaşımla cerrahi eksizyon, solunum sıkıntısını gidermek ve çocukta sağlıklı  büyüme ve gelişmeyi sağlamak acısından çok önemlidir.

 

Cite this article as: Gökler O, Karanfil I, Koçak İ, Altuntaş MO, Armutlu A, Ünal ÖF. Nasopharyngeal Glial Heterotopia with Intracranial Extension: A Case Report. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 177-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018