ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
İleri Derecede Koklear Otoskleroza Bağlı Bilateral Vestibulopati: İyi Bilinen Ancak Tatminkar Çözümü Olmayan Bir Durum
1 Department of Otorhinolaryngology, Anadolu Medical Center, Kocaeli, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 174-176
DOI: 10.5152/tao.2018.3347
Anahtar Kelimeler: Otoskleroz, işitme kaybı, bilateral vestibulopati, tedavi
Özet

 

Bilateral vestibülopati nadir bir durumdur. Hastaların neredeyse tümünün uzun süreli dengesizlik yaşaması nedeniyle tedavisi en zor olan denge sorunlarından biridir. Bu çalışmada, ileri derecede koklear otoskleroz nedeniyle oluşan bilateral vestibulopatiye bağlı kronik dengesizlik yakınması ile başvuran 39 yaşında bir kadın hasta literatür taraması ile sunuldu.

 

Cite this article as: Yetişer S. Bilateral Vestibulopathy Due to Severe Cochlear Otosclerosis: A Well-Known Condition Without Any Favorable Solution. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 174-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018