ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
PET/BT Görüntülemede Yanlış Pozitif Laringeal FDG Tutulumu: Reinke Ödemi
1 Department of Otorhinolaryngology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
2 Department of Pathology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
3 Department of Otorhinolaryngology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 114-116
DOI: 10.5152/tao.2018.3123
Anahtar Kelimeler: Larinks, Reinke ödemi, benign, vokal kord, PET/BT
Özet

Pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT), tümörün bölgesi ve metabolik aktivitesi hakkında bilgi sağladığı için, çeşitli malignite tiplerinin tanısı, evrelemesi ve izlemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Vokal kord paralizisi ve teflon granülomu gibi larinksin bazı malign olmayan durumlarında asimetrik florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu olurken, normal laringeal dokuda FDG tutulumu simetrik ve az miktardadır. PET/BT görüntülemede yanlış pozitif laringeal FDG tutulumuna neden olan histolojik olarak kanıtlanmış Reinke ödemli olguyu literatürde ilk olarak raporladık. Artmış FDG tutulumunda, klinisyen nadir benign lezyonlar hakkında farkındalık sahibi olmalıdır ve şüpheli olgularda malignensinin histopatolojik inceleme ile dışlanması zorunludur.


Cite this article as: Erdoğan O, İsmi O, Bozdoğan Arpacı R, Vayısoğlu Y, Özcan C. False-Positive Laryngeal FDG Uptake During PET/CT Imaging: Reinke’s Edema. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 114-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018