ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Malign Otitis Eksterna: Geriye Dönük Analiz ve Tedavi Sonuçları
1 Department of Otorhinolaryngology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 106-110
DOI: 10.5152/tao.2018.3075
Anahtar Kelimeler: Malign otitis eksterna, tedavi, temporal kemik, prognoz
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, malign otitis eksternalı hastalarda önceki tedavileri ve sonuçları geriye dönük olarak analiz etmektir. Bu makalede medikal ve cerrahi tedavinin etkinliği değerlendirilmiştir.


Yöntemler
: Bu çalışmaya 2006-2017 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'na yatırılarak malign otitis eksterna tedavisi gören 25 hasta dahil edildi. Hastanede kalış süresi, hastaların hemoglobinA1c (HbA1c) düzeyleri, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), enfeksiyon etkeni, komplikasyonlar, laboratuvar sonuçları, uygulanan medikal ve cerrahi tedaviler geriye dönük olarak değerlendirildi.


Bulgular
: Malign otitis eksternalı (MOE) 25 hasta (7 kadın ve 18 erkek, ortalama yaş 69.68±11.29 yıl) çalışmaya dahil edildi. HbA1c değeri 6 ve daha düşük olan hastalarda hastanede yatış süresi 26,86 gün iken, HbA1c değeri 6’dan yüksek olan hastalarda 33,39 gün olarak saptandı. Ortalama yatış süresi, HbA1c değeri 6’dan yüksek olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0.05). Ayrıca yaşlı hastalarda (yaş>65) istatistiksel olarak yatış sürelerinin daha uzun olduğu saptandı (p<0.05). Birinci muayenede ortalama ESH 52.76±32.49 mm/saat (9-108 mm/saat) olarak saptandı. Taburculuk sırasında ortalama ESH 14.92±1.22 mm/saat (4-32 mm/saat) bulundu.


Sonuç
: Malign otitis eksterna, konservatif şekilde yönetilmesi gereken agresif bir hastalıktır. ESH tedaviye yanıtı değerlendirmede iyi bir göstergedir. Uzun süreli antibiyoterapi tedavide önerilir.


Cite this article as
: Kaya İ, Sezgin B, Eraslan S, Öztürk K, Göde S, Bilgen C, Kirazlı T. Malignant Otitis Externa: A Retrospective Analysis and Treatment Outcomes. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 106-10.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018