ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Nazal Septum Deviasyonu, Orta Kulak Ventilasyonu ve Eustachi Tüp Fonksiyonlarını Etkiler mi?
1 Department of Otorhinolaryngology, Private Practice, Ankara, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara,Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 102-105
DOI: 10.5152/tao.2018.2671
Anahtar Kelimeler: Nazal septum, cerrahi, orta kulak ventilasyonu, Eustachi tüpü
Özet

Amaç: Amacımız, nazal septal deviasyonun tarafı ile orta kulak ventilasyonu ve Eustachi tüpü (ET) işlevleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.


Yöntemler
: Bu ileriye yönelik randomize çalışmada nazal septum deviasyonu tanısı ile septoplasti yapılan 50 hasta (22 kadın, 28 erkek) çalışmaya dahil edildi. Cerrahi memnuniyeti değerlendirmek için burun tıkanıklığı semptom değerlendirmesi (NOSE) ölçeği kullanıldı. Yüz kulağın orta kulak ventilasyonu ve ET fonksiyonları bazal timpanometri ve insuflasyon testleri (Valsalva ve Toynbee) ile değerlendirildi. Testler ameliyat gününde ve cerrahiden sekiz hafta sonra yapıldı. Kulaklar etkilenen taraf (deviasyon tarafı) (grup 1) ve karşı taraf (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı ve grup 1 çalışma gurubunu oluştururken grup 2 kontrol grubu olarak belirlendi. Septoplasti öncesi ve sonrasında elde edilen çalışma parametreleri karşılaştırıldı.


Bulgular
: Olguların NOSE skorları septoplasti sonrası düştü (12.48±4.78/7.56±3.4) (p<0.001).Etkilenen taraftaki operasyon öncesi 20 fonksiyonel ET (%40), operasyon sonrası 36 ET’ye (%72) yükseldi. Karşı tarafta ise cerrahiden önce 29 (%58) olan fonksiyonel ET sayısı 35’e (%70) yükseldi. Timpanometri sonuçlarındaki değişim hem etkilenen (−33.56 daPA/−21.18 daPA), hem de karşı tarafta(29.24daPA /−24.96daPA) istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Ancak bu fark etkilenen tarafta daha belirgindi.


Sonuç
: Çalışmamız septoplastinin orta kulak ventilasyonunu ve ET fonksiyonları üzerinde iyileştirici bir etkisi olabileceğini göstermektedir.


Cite this article as
: Kaya M, Dağlı E, Kırat S. Does Nasal Septal Deviation Affect the Eustachian Tube Function and Middle Ear Ventilation?. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 102-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018