ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Labirent Fistüllü Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonrası Kemik Yolu İşitme Eşiklerinin Değerlendirilmesi
1 Department of Otorhinolaryngology, Dicle University School of Medicine, Diyarbakır, Turkey  
2 Department of Biostatistics, Dicle University School of Medicine, Diyarbakır, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 89-94
DOI: 10.5152/tao.2018.3238
Anahtar Kelimeler: Kolesteatoma, labirentin fistül, mastoidektomi, işitme kaybı
Özet

Amaç: Bu çalışmada labirent fistülü bulunan ve kolesteatom matriksi tamamen temizlenen kolesteatomlu kronik otitis medialı hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası kemik yolu işitme eşiklerinin analiz edilmesi amaçlandı.


Yöntemler
: Bu çalışmaya 2013-2017 yılları arasında Dicle Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Kliniğinde opere edilen, labirent fistülü bulunan 23 kolesteatomlu kronik otitis medialı hasta alındı. Hastalar  anamnez  ve muayene ile değerlendirilirken, gerekli hastalarda bilgisayarlı tomografi ve difüzyon magnetik rezonans görüntüleme yapıldı. Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000, 4000 Hz frekanslarında kemik yolu eşikleri belirlendi ve ameliyat öncesi ve sonrası odyogramlarda karşılaştırmaları yapıldı.


Bulgular
: Yirmi üç hastanın 12’si kadın 11’i kadın; yaş aralığı 10-10-55 (26.04±14.13) idi. Postoperatif dönemde odyolojik olarak 20 hasta izlenebildi. Bu izlemlerde 16 hastanın kemik yolu eşiklerinde değişme olmadı, iki hastanın kemik yolu eşiklerinde bozulma ve iki hastada düzelme saptandı. Preoperatif ve postoperatif kemik yolu eşikleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde istatiktiksel fark saptanmadı (p=0.937). Dört frekanstaki kemik yolu ortalamalarında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.712)


Sonuç
: Bu çalışmada kolesteatom ile ilişkili  komplikasyonları azaltmak için özellikle tip 1 ve 2 labirent fistüllerinde kolesteatom matriksinin tamamen kaldırılmasının gerekli olabileceği görüldü.


Cite this article as
: Yıldırım Baylan M, Yılmaz Ü, Akkuş Z, Topçu İ. Assessment of Bone Conduction Thresholds After Surgical Treatment in Patients with Labyrinthine Fistula. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 89-94.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018