ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
İzole Posterior Semisirküler Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Kanalit Repozisyon Manevrası Esnasında Video Baş Savurma Testi Analizleri
1 Department of Otorhinolaryngology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 81-84
DOI: 10.5152/tao.2018.3166
Anahtar Kelimeler: Benign paroksismal pozisyonel vertigo, baş savurma testi, semisirküler kanallar, vestibüler fonksiyon testleri
Özet

Amaç: İzole posterior semisirküler kanal benign paroksismal pozisyonel vertigosu (PSK-BPPV) olan hastalarda, kanalit repozisyon manevrası tedavisi esnasındaki PSK fonksiyonlarını video baş savurma testi (vHIT) ile değerlendirmek.


Yöntemler
: Bu çalışmaya, 24 izole PSK-BPPV hastası ile yaş ve cinsiyet uyumlu 20 sağlıklı bireyden oluşan toplam 44 kişi katıldı. Etkilenen PSK’deki vestibulo-oküler refleks kazancı, kazanç asimetrisi ve düzeltici sakkadlarını ölçmek için, kanalit repozisyon manevrası tedavisinin hemen öncesi ve sonrası ile 3. gün, 7. gün ve 1. ayda vHIT yapıldı. Kanalit repozisyon manevrası tedavisi esnasındaki vHIT ölçümlerinin zaman içindeki değişimlerinin belirlenmesi için tekrarlanan vestibulo-oküler refleks (VOR) kazancı ve kazanç asimetri değerleri karşılaştırıldı ve aynı zamanda bu değerler kontrol grubu ile de karşılaştırıldı.


Bulgular
: Etkilenen PSK için, repozisyon manevrası öncesi, manevra sonrası, 3. gün, 7. gün ve 1. ay VOR kazancı ve kazanç asimetrisi değerleri istatistiksel açıdan farklı değildi. Ayrıca bu değerler BPPV ve kontrol grupları arasında da istatistiksel olarak farksızdı ve hiçbir olguda düzeltici sakkad görülmedi.


Sonuç
: Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, PSK-BPPV hastalarında kanalit repozisyon manevrası tedavisi esnasındaki vHIT değerlerinin zaman içindeki değişimlerini araştıran ilk çalışmadır. İzole PSK-BPPV’nin tanı ve tedavisi esnasında oluşan vestibüler disfonksiyonun değerlendirilmesinde vHIT ek katkı sağlamayabilir.


Cite this article as
: Çınar Y, Bayram A, Culfa R, Mutlu C. Analyses with the Video Head Impulse Test During the Canalith Repositioning Maneuver in Patients with Isolated  Posterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 81-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018