ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Sert Damakta Açılanmaya Neden Olan Septum Deviasyonunun Maksiller Sinüs Hacmine Etkisi
1 Department of Otorhinolaryngology, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey  
2 Department of Anatomy, Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey  
3 Department of Anatomy, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 75-80
DOI: 10.5152/tao.2018.2987
Anahtar Kelimeler: Septum deviasyonu, sert damak, maksiller sinüs, bilgisayarlı tomografi
Özet

Amaç: Sert damakta açılanmaya neden olan septum deviasyonunun maksiller sinüs hacmine olan etkisini araştırmak.


Yöntemler
: Yaşları 18 ile 60 arasında değişen 1568 hastanın koronal planda çekilen paranazal sinüs tomografileri incelendi. Toplam 402 hasta tomografisi çalışmaya dâhil edildi. Tomografi görüntülerinden ImageJ programı kullanılarak maksiller sinüs hacimleri, septum deviasyonu ve sert damak açıları ölçüldü. Maksiler sinüs hacimleri kendi aralarında ve kontrol grubu ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Sert damak ve septal açılanmalar arasındaki korelasyon araştırıldı.


Bulgular
: Hem erkek hem kadın hasta grubunda sert damakta açılanmaya yol açan veya açmayan septum deviasyonu kişilerin maksiller sinüs hacimlerinde farklılıklar oluşturmuştu. Deviasyonun olduğu taraftaki maksiller sinüs hacmi deviasyonun karşı tarafındaki maksiller sinüs hacminden daha küçük olarak ölçüldü ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05), fakat kontrol grubu ile karşılaştırıldıklarında aralarında istatistiksel anlamlı bir fark tespit edilmedi. Septum deviasyonu açısı ile sert damakta meydana gelen açılanma arasında pozitif bir korelasyon tespit edildi.


Sonuç
: Septum deviasyonu sert damağı etkilesin veya etkilemesin, deviasyon tarafındaki maksiller sinüs hacmini küçültmekte fakat total maksiller sinüs hacmini etkilememektedir. Bu farkın çok fazla olduğu kişilerde fasiyal asimetri dahi tespit etmek mümkün olabilir.


Cite this article as
: Sapmaz E, Kavaklı A, Sapmaz HI, Ögetürk M.  Impact of Hard Palate Angulation Caused by Septal Deviation on Maxillary Sinus Volume. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 75-80.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018