ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Kronik Otitis Mediayı Taklit Eden Orta Kulak Miksoması
1 Department of Otorhinolaryngology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Department of Pathology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 47-50
DOI: 10.5152/tao.2018.2754
Anahtar Kelimeler: Miksoma, aural polip, kronik otitis media, Carney kompleksi
Özet

 

Miksoma sıklıkla kalp kökenli olan benign bir yumuşak doku tümörüdür. Temporal kemik miksomaları oldukça nadirdir ve bu hastaların Carney kompleksi birlikteliği açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu yazının amacı kronik otitis media ön tanısı ile opere edilen bir orta kulak miksoma olgusunu sunmak ve miksomaların aural poliplerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gerektiğinin altının çizilmesidir.

 

Cite this article as: Olgun Y, Közen MA, Erşen Danyeli A, Sarıoğlu S, Güneri EA. Myxoma of the Middle Ear Mimicking Chronic Otitis Media Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 47-50.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018