ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Pediatrik Popülasyonda Eş Zamanlı Bilateral Koklear İmplantasyonun İncelenmesi: Güney Hindistan Çalışması
1 Department of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery, Armed Forces Medical College, Maharashtra, India  
2 Department of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery, Madras ENT Research Foundation, Tamil Nadu, India  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 36-41
DOI: 10.5152/tao.2018.2804
Anahtar Kelimeler: Tıbbi inceleme, bilateral işitme kaybı, koklear implantasyon, işitsel algı, konuşma anlaşılırlığı
Özet

 

Amaç: İleri prelingual sensorinöral işitme kaybı (SNHL) olan hastalarda bilateral eş zamanlı koklear implantasyonun (Kİ) incelemesini yapmak.

 

Yöntemler: Ocak 2007 ile Aralık 2014 tarihleri arasında toplanan veriler üzerinden Güney Hindistan'da bir üçüncü basamak Kulak Burun Boğaz merkezindeki sonuçlar incelendi. Altı yaştan küçük çift taraflı eş zamanlı Kİ uygulanan ileri bilateral SNHL'li tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Dışlama kriterleri 6 yaş üstü çocuklar, ardışık bilateral Ki uygulananlar, revizyon olguları, anormal veya malforme kokleası olanlar ve global gelişim aşamalarında gecikmesi olan çocuklardı. İşitsel performans kategorisi (İPK) ve konuşma anlaşılabilirlik ölçeği (KAÖ) ile sonuçlar subjektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: İPK ve KAÖ sonuçları, Kİ uygulananların % 20'sinin sırasıyla 7 ve 5'lik en yüksek skorlara ulaştığını gösterdi. On iki aydaki ortalama İPK ve KAÖ skorları sırasıyla 5.4 ve 3.1 idi.

 

Sonuç: Bu çalışma, ileri prelingual bilateral SNHL'de bilateral Kİ'nin tek taraflı uygulamadan daha iyi olduğunu desteklerken, çocuklarda bilateral Kİ’nin standart uygulama olması gerektiğini gösterdi.

 

Cite this article as: Kumari A, Goyal S, Chauhan N, T S, R KC, Kameswaran M. Audit of Bilateral Simultaneous Cochlear Implantation in Pediatric Population: South Indian Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 36-41.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018