ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Dar İnternal Nazal Valv Açılarının Tedavisinde Spreader Greftlerle Sütür Süspansiyonunun Kombinasyonu
1 Department of Otorhinolaryngology, Alexandria University Alexandria School of Medicine, Alexandria, Egypt  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 25-29
DOI: 10.5152/tao.2018.2996
Anahtar Kelimeler: Dar nazal valv, nazal spreader greft, lateral kıkırdak süspansiyonu
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada dar internal nazal valv tedavisinde spreader greftlerin lateral süspansiyon teknikleriyle kombine edilmesinin uzun vadeli sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Bu ileriye dönük çalışma, disfonksiyonel nazal valve yönelik cerrahi uygulanan 79 hastayı kapsadı. Cerrahi uygulamada,  internal nazal valv disfonksiyonunun tedavisi amaçlı yaygın olarak kullanılan iki teknik olan spreader greft uygulaması ile üst lateral kıkırdağın lateral süspansiyonu kombine edildi. Hastalar, burun tıkanıklığı semptom değerlendirmesi (NOSE) aracı, bilgisayarlı tomografi (BT) ve endoskopik muayene ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Tüm hastalar başlangıçta burun solunumunda gelişme ve memnuniyet bildirdiler. Yetmiş iki hasta (% 91) postoperatif en az 3 yıllık sürede burun solunumundaki rahatlamanın sürdüğünü belirtti. Ameliyat sonrası ortalama NOSE skorları 69.8'den 20.65'e düştü. Endoskopik olarak ölçülen iç nazal valv açısı sağ tarafta 7.23°’den 13.05°’e, sol tarafta 6.75°’den 11.98°’e yükseldi; artış istatistiksel olarak anlamlıydı. Aksiyel BT incelemelerinde ölçülen açı, sağ tarafta 8.11°’den 14.15°’e, sol tarafta 6.98°’den 12.13°’e yükseldi. Bu artış da istatistiksel olarak anlamlıydı.

 

Sonuç: Spreader greftleri lateral süspansiyon dikişleri ile birlikte uygulamak, fonksiyonel daralmanın olduğu internal nazal valvlerin iyi, stabil ve uzun süreli olarak onarılmasını sağlar.

 

Cite this article as: Ismail A, Hussein W, Elwany S. Combining Spreader Grafts with Suture Suspension for Management of Narrow Internal Nasal Valve Angles. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 25-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018