ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Nazal Polipoziste ABO ve RhD Kan Grupları
1 Department of Otorhinolaryngology, Mostar University Hospital; Mostar University School of Medicine, Mostar, Bosnia and Herzegovina  
2 Department of Otorhinolaryngology, Mostar University Hospital, Mostar, Bosnia and Herzegovina  
3 Center for Transfusion Medicine, Mostar University Hospital, Mostar, Bosnia and Herzegovina  
4 Mostar University School of Medicine, Mostar, Bosnia and Herzegovina,.  
5 Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Sestre Milosrdnice University Hospital; Zagreb University School of Medicine, Zagreb, Croatia  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 21-24
DOI: 10.5152/tao.2018.3048
Anahtar Kelimeler: Kronik rinosinüzit, nazal polipozis, kan grubu sistemi, ABO, RhD
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, nazal polipozis (NP) hastalarındaki ABO ve RhD kan grubu dağılımını belirlemek ve NP gelişimine duyarlılık veya korunma ile ilişkili belirli bir ABO veya RhD kan fenotipi olup olmadığını saptamaktır.

 

Yöntemler: Çalışma grubu 126 ardışık kronik rinosinüzit ve bilateral NP hastasından, kontrol grubu ise 126 sağlıklı kan vericiden oluşuyordu. Tüm katılımcılar aynı coğrafi bölgeden idi ve tümünde ABO ve RhD fenotiplerinin dağılımı incelendi.

 

Bulgular: A (p=0.520), B (p=0.306), AB (p=0.673), O (p=0.894) ve RhD dağılımında hastalar ve kontroller arasında anlamlı bir fenotip farklılığı yoktu (p=0.742).

 

Sonuç: Mevcut bulgulara göre, ABO ve RhD kan grubu sistemlerinin NP gelişimiyle ilişkisi saptanmadı

 

 

Cite this article as: Jelavic B, Marković J, Klarić S, Martinac M, Selak S, Baudoin T. ABO and RhD Blood Groups in Nasal Polyposis. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 21-4

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018