ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitiminde İşlem Becerilerinin Doğrudan Gözlemi
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 7-14
DOI: 10.5152/tao.2018.3065
Anahtar Kelimeler: İşlem becerilerinin doğrudan gözlemi, işbaşında değerlendirme, uzmanlık eğitimi, denetimli öğrenme etkinlikleri, geri bildirim
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlık eğitiminde uzmanlık öğrencileri ve eğiticilerinin “İşlem Becerilerinin Doğrudan Gözlemi” (İBDG) kullanım deneyimleri ve İBDG’nin KBB Hastalıkları uzmanlık eğitim sürecinde uygulanabilirliği araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Çalışma ileriye dönük eğitim araştırması olarak planlanmıştır. Nicel değerlendirmede ölçme aracının “yapı geçerliği” incelenmiştir. Nitel değerlendirmede ise araştırmanın sonunda uzmanlık öğrencileri ve eğiticilerinin, İBDG uygulamasının eğitim süreçlerine katkısı ve uygulanabilirliği konusundaki deneyimleri araştırılmıştır.

 

Bulgular: Araştırmada 55 İBDG formu doldurulmuştur. Ortalama gözlem süresi 7.14±4.83 dakika (Maks: 20-Min: 1), geribildirim süresi ise ortalama 2.11±2.01 (Maks: 10-Min: 0.5) dakikadır. Uzmanlık öğrencilerinin aldıkları puanlara göre ilk yıl ile diğer kıdemler arasında istatistiksel fark saptanırken, 3. 4. ve 5. yıl kıdemler arası istatistiksel fark saptanmamıştır. Kıdem yılları ile ortalama puan değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde bir korelasyon saptanmıştır. Nitel değerlendirme sonuçlarında ise; öğrenciler İBDG sayesinde eksikliklerini fark ettiklerini, İBDG’nin uzmanlık eğitimine pozitif katkı sağladığını belirtmişlerdir. Eğiticiler her değerlendirme sonrasında geri bildirim verdiklerini belirtmişlerdir. Hem eğiticiler, hem de öğrenciler “işlemler için rehberler oluşturulmalıdır” önerisinde bulunmuşlardır.

 

Sonuç: İşlem becerilerinin doğrudan gözlemi  KBB hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin değerlendirmesi için kullanışlı, geçerli ve adil bir ölçme değerlendirme aracıdır. Bu süreçte elde edilecek veriler eğitim verilen kliniğin eğitim sürecindeki başarısını göstermek ve eğitim programını değerlendirmek için de kullanılabilir.

 

Cite this article as: Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Topuz B, Ardıç FN. Direct Observation of Procedural Skills in Otorhinolaryngology Training. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 7-14

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018