ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
1 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Izmir Bozyaka Research and Training Hospital, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol ; : -

Özet

Amaç: Kolesteatomlu kronik otitis media (KKOM) nedeniyle canal wall down timpanomastoidektomi (CWDT) sırasında kullanılan Total Ossiküler Replasman Protezinin (TORP) şaftına kıkırdak pabuç uygulamasının fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı. Ayrıca orta kulak mukozasının granüler ve ödemli olmasının sonuçlara etkisi araştırıldı.

 

Yöntemler: Çalışmaya KKOM nedeniyle opere edilen 60 hasta dahil edildi. CWDT uygulanan ve TORP kullanılan hastalar iki gruba ayrıldı. Kıkırdak pabuç kullanılan hastalar grup 1 (n=30), kullanılmayan hastalar grup 2 (n=30) olarak adlandırıldı. Her iki gruptaki hastalar orta kulak risk endeksine (MERI) göre ‘A’ ve ‘B’ olarak alt gruplara ayrıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif hava ve kemik yolu işitme eşikleri değerlendirildi.

 

Bulgular: Preoperatif dönemde grup ve alt gruplar arasında tüm frekanslarda havayolu eşikleri ve hava kemik yolu aralığı (ABG) açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05).  Çalışma tamamlandığında grup 1 ve 2 arasında hava yolu eşikleri ve ABG değerleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). Grup 1A ve 2A arasında postoperatif hava yolu eşiklerinde sadece 2000 Hz'de istatiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). Grup 1A ve 2A arasında ABG değerlerinde sadece 1000 Hz’de istatiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). MERI yüksek olan Grup 1B’nin postoperatif hava yolu eşikleri ve ABG değerleri Grup2B ile karşılaştırıldığında hava yolu eşiklerinde tüm frekanslarda istatiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). ABG değerlerinin grup 1B’de daha iyi olduğu görüldü ancak sadece 2000 Hz'de istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0,01).

 

Sonuç: CWDT sırasında kullanılan kıkırdak pabuçlu TORP yönteminin işitsel kazanca olumlu etkisi vardır. Özellikle orta kulak mukozası granüler ve ödemli ise kıkırdak pabuç uygulamasının işitsel kazanç üzerindeki olumlu etkisi belirgindir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018