ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Erken Evre Ağız Tabanı Karsinomunda Sublingual Lenf Nodu Metastazı
1 Department of Otorhinolaryngology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 177-179
DOI: 10.5152/tao.2017.2461
Anahtar Kelimeler: Ağız tabanı karsinomu, skuamöz hücreli karsinom, sublingual bölge, lenf nodu metastazı
Özet

Sublingual lenf nodlarına metastaz oral kavite kanserlerinde çok nadirdir. Bu olgu sunumunda sublingual lenf nodu metastazı olan erken evre ağız tabanı kanserli bir olgu sunulmuştur. Sublingual lenf nodlarına metastaz oranları düşükse de, erken evre ağız tabanı karsinomlarında nadir de olsa karşılaşılabilmesi rutin ağız tabanı diseksiyonu uygulaması sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Sublingual lenf nodu metastazlarının oran ve paternini araştıran daha ileri anatomik ve patolojik çalışmalara gereksinim vardır.

 

Cite this article as: Kaya İ, Öztürk K, Turhal G. Sublingual Lymph Node Metastasis in Early-Stage Floor of the Mouth Carcinoma Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 177-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018