ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Tam Kat Deri Grefti Rekonstrüksiyonunda Bohça Pansuman Yerine Boydan Boya Matris Sütür Uygulaması
1 Department of Otorhinolaryngology, Raigmore Hospital, Inverness, UK  
2 Department of Otorhinolaryngology, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, UK  
3 Department of Otorhinolaryngology, Princess Royal Hospital, Telford, UK  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 119-124
DOI: 10.5152/tao.2017.2285
Anahtar Kelimeler: Rekonstrüksiyon, deri grefti, yüz plastik cerrahisi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı tam kat deri greftinin (TKDG) stabilizasyonunda klasik bohça (tie-over) pansuman yerine boydan boya matris sütur uygulamasını karşılaştırmak ve greft başarısızlığıyla ilişkili risk faktörlerini belirlemektir.

 

Yöntemler: Bu tek merkezli geriye dönük çalışmada, on yıllık bir periyotta TKDG gerektiren baş ve boyun deri lezyonları eksizyonu yapılan hastalardan oluşan seri incelendi.

 

Bulgular: Toplam olarak 128 TKDG rekonstrüksiyonu yapıldı. İzlem süresi 1 ile 192 hafta arasında değişti. Greftin kabul oranı %86.4 olarak saptandı. Cerrahi fiksasyon tekniği karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Yaş, cinsiyet veya defekt alanının greftin kabul edilme oranında etkili faktörler olmadığı tespit edildi. Sigara ve antikoagülan kullanımı ile greft başarısızlığı arasında bir ilişki bulunmadı.

 

Sonuç: Geleneksel baskılı bohça pansuman tekniği ile karşılaştırıldığında,  greft dokusu ile ilgili  çalışmayı ve cerrahi süresini azaltarak, basit boydan boya matris sütür uygulaması yeterli greft kabulünü sağlar. 

 

Cite this article as: Keh SM, Giblett N, Ahsan SF. Through-and-Through Mattress Suturing Versus Tie-Over Dressing in Full-Thickness Skin Graft Reconstruction. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 119-24.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018