ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Melanom Dışı Cilt Kanseri Cerrahisi Sonrası Burun Defektlerinin Onarımı: Klinik Tecrübemiz
1 Department of Otorhinolaryngology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 111-118
DOI: 10.5152/tao.2017.2513
Anahtar Kelimeler: Burun kanseri, cilt kanseri, rekonstrüksiyon, bazal hücreli kanser
Özet

Amaç: Bu çalışmada cerrahi ile tedavi edilen melanom dışı burun cilt kanserli hastalarda nazal alt ünitelere göre rekonstrüksiyon yöntemlerini araştırmak amaçlandı.

 

Yöntemler: Bütün hastalar geriye dönük olarak olarak araştırıldı. Bu çalışma Nisan 2004-Aralık 2010 arasında yapıldı ve cilt bazal hücreli kanseri, skuamöz hücreli kanseri, deri eki kanserleri ve prekanseröz lezyonlar nedeniyle cerrahi yöntemlerle tedavi edilen 180 hasta ve 194 lezyon çalışmaya dahil edildi. Uygulanan onarım yöntemleri yedi ana gruba ayrıldı: Sekonder iyileşme, primer kapama, cilt grefti, lokal flep, aurikuler kompozit greft, subtotal rekonstrüksiyon ve protez uygulaması.

 

Bulgular: 180 hastadan 110’u (%61.1) erkek, 70’i (38.9%) kadın hastaydı. Ortalama izlem süresi 39.8 (32-81) aydı. Onarım lokal flep, primer sütür, cilt grefti ve aurikuler kompozit greft ile sırasıyla 133, 16, 38 ve iki defekt için gerçekleştirildi. Dört defekt sekonder iyileşmeye bırakıldı. Bir hastada total protez kullanıldı. Toplamda 194 defekt cerrahi ile tedavi edildi.

 

Sonuç: Burun cildinin kanserlerinde radyoterapi, kriyoterapi gibi cerrahi dışı tedavi yöntemleri etkili bir şekilde kullanılabilirse de cerrahi temel tedaviyi oluşturur. Burun alt üniteleri farklı cilt özellikleri taşır, bu nedenle her alt ünite için optimal rekonstrüksiyon yöntemi seçilmelidir. Onarımın amacı defekti sadece kapatmak değildir. Defekti uygun şekilde ve estetik alt ünitelere uygun şekilde, uygun fleple kapatmaktır.

 

 

Cite this article as: Kaya İ, Uslu M, Apaydın F. Defect Reconstruction of the Nose After Surgery for Nonmelanoma Skin Cancer: Our Clinical Experience. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 111-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018