ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Alt Konka Hipertrofili Olgularda Olası İntranazal Steroid Sprey Cevabının Tedavi Öncesi Değerlendirilmesi
1 Clinic of Otorhinolaryngology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 105-110
DOI: 10.5152/tao.2017.2443
Anahtar Kelimeler: Nazal dekonjestan, burun tıkanıklığı, inferior konka hipertrofisi, intranazal steroid sprey
Özet

Amaç: İntranazal steroid spreyler (İNSS) alt konka hipertrofilerinin tedavisinde sıklıkla kullanılır.  Ancak uzun süreli İNSS kullanımına bağlı mukozal kuruluk, kabuklanma, epistaksis ve nadiren septum perforasyonu gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir. İNSS tedavisine olumlu yanıt verebilecek hastaların önceden belirlenmesi,  tedavi maliyetlerini ve komplikasyon risklerini düşürecektir. Çalışmamızda topikal nazal dekonjestan ajanlara verilen cevabın, İNSS cevabı için öngörü oluşturabilecek nitelikte olup olmadığı araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmamıza bilateral alt konka hipertrofisi saptanan 50 hasta dahil edilmiştir. Hastalar İNSS tedavisinden fayda gören ve görmeyen olmak üzere iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Nazal hava akımı tüm olgularda nazal inspiratuvar tepe akımı (NİTA) ölçümü ile değerlendirilmiştir. Ölçümler; dekonjestan öncesi, sonrası ve steroid tedavisi sonrasında olmak üzere üç kez yapılmıştır.

 

Bulgular: İNSS tedavisine farklı yanıt veren her iki grupta da,  nazal dekonjestan sonrası nazal hava akım hızlarında anlamlı artış saptanmış, ancak olumlu yanıt veren grupta dekonjestan cevabının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Nazal dekonjestan sonrası ölçülen nazal hava akımı hızları ile nazal steroid sonrası ölçülen hızlar arasında güçlü korelasyon saptanmıştır. Nazal dekonjestan sonrasında, nazal hava akımında ortaya çıkan artış oranı ile İNSS cevabı arasındaki ilişkide, eşik değer %23 olarak saptanmıştır.

 

Sonuç: Alt konka hipertrofili olgularda nazal dekonjesyon ile sağlanan nazal hava akımı artış oranının belirlenmesi, olası İNSS cevabını gösteren basit ve kolay uygulanır bir yöntemdir. Nazal hava akımında, dekonjesyon sonrası  %23’den fazla artış saptanan olgularda İNSS cevabı çok daha iyi olmaktadır.

 

 

Cite this article as: Karataş A. Pretreatment Prediction of the Outcomes of Intranasal Steroid Sprays in Cases with Inferior Turbinate Hypertrophy Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 105-10.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018