ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
El Yapımı Patlayıcılara Bağlı Patlama Travması Nedeniyle Oluşmuş Kulak Yaralanmalarının Analizi
1 Department of Otorhinolaryngology, Silopi State Hospital, Şırnak, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 64-68
DOI: 10.5152/tao.2017.2328
Anahtar Kelimeler: Blast travma, işitme kaybı, kulak çınlaması, kulak zarı perforasyonu
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı sokağa çıkma yasağının olduğu güvenlik bölgesindeki operasyonlarda el yapımı patlayıcı kaynaklı patlama travması nedeni ile kolluk kuvvetlerinde oluşmuş kulak yaralanmalarının tespit edilmesi ve bu tip operasyonlar sırasında Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB ve BBC) hekiminin karşılaşabileceği sorunların belirlenmesidir.

 

Yöntemler: Bu çalışmada, 14 Aralık 2015 ile 15 Ocak 2016 tarihleri arasında devam etmiş güvenlik operasyonları sırasında, ilk tedavileri Silopi Devlet Hastanesi’nde görevli KBB ve BBC hekimlerince yapılmış kolluk kuvveti hastaların kayıtları incelendi. Patlama travması nedeni ile kulak yaralanması gelişmiş yirmi beş hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların travma özellikleri, yakınmaları, muayene bulguları ve uygulanmış ilk tedavileri tespit edildi.

 

Bulgular: Yirmi dört hastada primer patlama yaralanması (PPY) major rahatsızlık olarak saptandı. Kulak çınlaması ve işitme azlığı sırasıyla en sık semptomlar olarak tespit edildi. Fizik muayenede üç hastanın dört kulağında kulak zarı perforasyonu gözlendi. Primer patlama yaralanması bulunan hastalarda on günlük azalan dozlarda oral metilprednizolon tedavisi uygulandı. Bir hastada şarapnel parçalarına bağlı aurikula heliksinde gelişmiş yumuşak doku defekti şeklinde sekonder patlama yaralanması (SPY) saptandı ve bu hastaya minor cerrahi uygulandı.

 

Sonuç: Güvenlik operasyonları sırasında blast travma nedeni ile kulak yaralanmaları sıkça gelişmektedir. Blast travma sonrası en erken zamanda otolojik semptomlar sorgulanmalı, otoskopik inceleme yapılmalı ve hastalar mutlaka KBB ve BBC uzmanı ile konsülte edilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018