ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
İzole Larengotrakeal Stenoz ile Bulgu Veren Üç Tekrarlayan Polikondrit Olgusu
1 Clinic of Otorhinolaryngology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 77-82
DOI: 10.5152/tao.2017.2236
Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan polikondrit, larengotrakeal stenoz, larenks, trakea
Özet

Tekrarlayan polikondrit (TP) özellikle hiyalen kartilajın reküren inflamasyonu ile karakterize çok nadir izlenen otoimmün ve inflamatuar bir hastalıktır. TP’de larengotrakeal tutulum hastaların %50’sinde izlenebilen ve hayati risk oluşturabilen en ciddi komplikasyondur. En sık ölüm nedeni ise %10-50 hastada karşılaşılan larengotrakeal stenoz ve buna bağlı gelişen akciğer enfeksiyonları veya ciddi solunumsal yetmezliktir. Bu çalışmada izole larengotrakeal stenoz ile bulgu veren biri çocuk olmak üzere üç TP olgusu sunuldu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018