ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Aktinomiçes ile Tonsil Hipertrofisi ve Antibiyotik Kullanımı Arasındaki İlişki
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 17-21
DOI: 10.5152/tao.2017.2176
Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, histopatolojik inceleme, aktinomiçes, antibiyotik
Özet

Amaç: Bu çalışmada tonsillektomi yapılan hastaların tonsil dokusunda aktinomiçes insidansı ve tonsil doku hacmi ve preoperatif  antibiyotik kullanımı ile tonsiller dokuda aktinomiçes varlığı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. 

 

Yöntemler: Bu çalışmaya, son dört yıl içinde tonsillektomi yapılan 142 hasta alındı. Toplam hastaların 97’si (% 66.9) çocuk, 47’si (%33.1) erişkin idi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, operasyon öncesi antibiyotik kullanımı, tonsil doku hacmi ile tonsil dokusunda aktinomiçes varlığı kaydedildi.

 

Bulgular: Çocukların 16’sı (%16.4), yetişkinlerin 21’inin (%44.6) tonsil dokusunda aktinomiçes tespit edildi. Aktinomiçes saptanan çocukların 13’ü erkek, üçü kız, yetişkinlerin 14’ü erkek, yedisi kadındı. Hem çocuk hem yetişkin grupta aktinomiçes saptanan tonsiller, aktinomiçes saptanmayanlara göre anlamlı olarak büyüktü. Çocuklarda antibiyotik kullanımı insidansı yüksek ve aktinomiçes görülme oranı yetişkinlere göre daha düşük olarak bulundu.

 

Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre hipertrofik tonsilli yetişkin hastalarda aktinomiçes daha fazladır. Bunun yanında sık antibiyotik kullanımı tonsil dokusunda aktinomiçes insidansını düşürmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018