ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Sonoelastografinin Tiroid Dışı Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesindeki Değeri
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 10-16
DOI: 10.5152/tao.2017.2212
Anahtar Kelimeler: Elastografi, ayırıcı tanı, baş ve boyun neoplazmları, lenf nodları, tükrük bezleri
Özet

Amaç: Tiroid dışı boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde sonoelastografi yönteminin uygulanabilirlik ve değerinin araştırılması.

 

Yöntemler: Cerrahi girişim gerektiren tiroid dışı boyun kitleleri cerrahi öncesi konvansiyonel B-mod ultrasonografi (US) (boyut, kısa/uzun eksen oranı, şekil, hilum, ekojenite, kalsifikasyon, nekroz, çevre ödemi) ve sonoelastografi (SE), gerinim indeksi (Gİ) ve elastisite skoru (ES) ile değerlendirildi. Bu veriler histopatolojik incelemeler ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Ortalama yaşı 50.3±15.1 (19-79) olan 89 hastanın (51 erkek, 38 kadın) toplam 116 tiroid dışı boyun kitlesi (66 lenf nodu, 35 parotis, sekiz submandibular bez, yedi servikal kitle) değerlendirildi. Otuz yedi malign lenf nodu (23 metastatik ve 14 lenfoma), yedi parotis tümörü ve iki submandibuler bez tümörü ile benign olan 29 lenf nodu, 28 parotis lezyonu ve altı submandibuler bez lezyonu değerlendirildi. Malign kitlelere ait ortalama Gİ ve ES değerleri sırasıyla lenf nodları için 6.3/3.2, parotis için 5.5/3.3 ve submandibuler bez için 4.2/3 idi. Benign lezyonlara ait ortalama Gİ ve ES değerleri ise lenf nodları için 2.0/2.1, parotis için 4.4/3.2 ve submandibuler bez için 3.2/3 idi. Malign kitlelerde Gİ ve ES anlamlı olarak benign olanlardan daha yüksekti. Malign lenf nodlarını değerlendirmede Gİ değeri ES’den daha iyi öngören sonuçlar verdi. Lenf nodlarının benign-malign ayrımının yapılmasında Gİ için eğri altı alan değeri [0.917(0.827-1.00)] (p<0.05) idi ve en yüksek eşik değeri iki di. Parotis ve submandibuler bez lezyonlarında Gİ ve ES değerleri malign lezyonlarda benign olanlardan daha yüksekti fakat fark anlamlı değildi.

 

Sonuç: Gerinim indeksi değeri lenf nodlarının benign-malign ayırımında yararlı bir parametre olabilir. Parotis ve submandibuler bez lezyonlarının benign-malign ayırımında SE’nin kullanılabilirliğine dair ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018