ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Mastoid Korteks Kaynaklı Osteom
1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 48-50
DOI: 10.5152/tao.2017.2128
Anahtar Kelimeler: Osteom, mastoid, temporal kemik, bilgisayarlı tomografi
Özet

Mastoid osteomlar çok nadir görülen, yavaş büyüyen, benign tümörlerdir. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisi tanı ve ayırıcı tanıda tercih edilen inceleme yöntemdir. Kozmetik deformiteye yol açan mastoid osteomların tedavisi cerrahidir. Kozmetik ve tedavi açısından prognozları iyi iken, rekürensleri çok nadirdir. Malign transformasyon gelişen olgu bildirilmemiştir. Bu çalışmada mastoid osteoma nedeniyle tedavi edilen yetişkin bir hasta güncel literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018