ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Lokal tonsillektomi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon (akciğer atelektazisi)
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 114-117)
DOI: 10.2399/tao.06.017
Tonsillektominin Nadir Bir Komplikasyonu: Subkutan Amfizem
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 172-174)
DOI: 10.5152/tao.2016.1888
Palatin Tonsilin Unilateral Pediküllü Lenfanjiektatik Fibrolipomatöz Polibi: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 91-94)
DOI: 10.5152/tao.2017.2323
Retrotrakeal İskelet Dışı Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu ve Hava Yönetimi Konusunda Tartışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 44-47)
DOI: 10.5152/tao.2017.1964
Özgün Araştırma
Tonsillektomi sonrası geç dönem kanamalarda enfeksiyonun rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 63-65)
DOI: 10.5152/tao.2012.19
Sodyum Kromoglikatın Sağlıklı Sıçan Nazal Mukozası Üzerinde Yarattığı Histopatolojik Değişikliklerin Işık Mikroskobu ile İncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 45-48)
DOI: 10.5152/tao.2013.13
Tavşanda Deneysel Akut Sinüzitin Histopatolojik ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 207-214)
Tonsil Doku Bakteriyolojisi: Klinik Çal›flma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 215-218)
Diabetik S›çanlarda Ağız Mukozas›ndaki Histopatolojik Değişiklikler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 180-184)
Baş ve Boyun Schwannomlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 30-35)
Kronik Tonsillit Tan›s›nda Tonsil Punch Biyopsisinin Yeri Olabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 263-266)
Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Mukozas›n›n Ultrastrüktürel ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 274-279)
Tükürük Bezi Kitleleri: 112 Olgunun Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 104-108)
Geleneksel Soğuk Bıçak Tonsillektomi ile Yeni Bir Teknik Olan Plazma Knife Tonsillektominin Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 114-117)
DOI: 10.5152/tao.2013.123
Baş ve Boyun Bölgesine Atipik Metastazlar: 11 Hastanın Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol ; : -)
DOI: 10.5152/tao.2018.3633
İklim değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasındaki ilişkinin incelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 63-68)
DOI: 10.2399/tao.07.035
Çocuklarda tonsillektomi: Soğuk diseksiyon tekniğine karşı termal welding sistem tekniği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 77-82)
DOI: 10.2399/tao.08.005
Pediatric Thermal Welding Tonsilektomide Erken Dönem Morbiditelerin Azaltılmasında Sukralfatın Etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 15-19)
DOI: 10.5152/tao.2013.04
Aktinomiçes ile Tonsil Hipertrofisi ve Antibiyotik Kullanımı Arasındaki İlişki
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 17-21)
DOI: 10.5152/tao.2017.2176
Fibrin Glue ve Siyanoakrilatın Maksiller Sinüs İçerisindeki Histopatolojik Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 63-68)
DOI: 10.5152/tao.2016.1590
Sendromik Çocuklarda Adenotonsillektominin Yeri ve Önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 163-167)
DOI: 10.5152/tao.2015.1348
Çocuklarda Baş Boyun Kitleleri ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 29-34)
DOI: 10.5152/tao.2016.1371
Çocuklarda ve Erişkinlerde Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Sonrası Rutin Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 170-173)
DOI: 10.5152/tao.2018.3391
Çocuklarda nazal polipler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 201-205)
DOI: 10.2399/tao.05.047
Adenotonsillektomi sırasında bakteriyemi oranı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 213-216)
DOI: 10.2399/tao.06.015
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018