ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Parotis Bezi Kaynakl› Miyoepitelyoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 112-117)
Servikal (Plunging) Ranula
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 47-50)
Larengeal Adenokarsinom ve Adenoid Kistik Karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 73-76)
Dil kökü mukoepidermoid karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 170-176)
Ağız içine spontan olarak düşen dev submandibular tükürük bezi taşı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 177-181)
Tükürük bezi duktal karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 325-328)
DOI: 10.2399/tao.07.011
Özgün Araştırma
Presbiakuziye eşlik eden subjektif tinnituslu hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığının değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 74-77)
DOI: 10.5152/tao.2012.21
Tiroid Dışı Baş-Boyun Kitlelerinde ‹nce ‹¤ne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlar›m›z: Uluda¤ Deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 86-93)
Tükürük Bezi Kitleleri: 112 Olgunun Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 104-108)
Tükürük Bezi Habis Tümörleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 265-268)
Submandibüler Bez Cerrahisi: Klinik Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 16-20)
DOI: 10.5152/tao.2016.1467
Reküren Aftöz Stomatitli Hastalarda Anksiyete, Depresyon ve Tükrük Kortizol Seviyeleri Arasındaki İlişki
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 166-169)
DOI: 10.5152/tao.2018.3242
Tekrarlayan tükürük bezi şişliklerinde tanısal ve girişimsel sialendoskopi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 84-90)
DOI: 10.2399/tao.06.037
Parotis cerrahisindeki deneyimlerimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 91-99)
DOI: 10.2399/tao.06.012
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018