ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Palatin tonsilin metastatik küçük hücreli karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 105-108)
Agresif İnfantil Fibromatozis
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 32-36)
Boyunda Kistik Metastaza Neden Olan Papiller Tiroid Karsinomu ve Metakron Larenks Kanseri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 236-240)
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87)
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Brankial kleft kistini taklit eden papiller tiroid karsinomu kistik metastazı: İki olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 78-80)
DOI: 10.5152/tao.2012.22
Boyun Diseksiyonu Sonras›nda Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlar›n›n Elektromiyografi ile ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 201-207)
Cilt Kaynaklı Bazoskuamoz Hücreli Karsinomun Tanısında Karşılaşılan Zorluklar: Bir Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 94-97)
DOI: 10.5152/tao.2013.24
Boyun Diseksiyonu Sonrasında Görülen Şilöz Fistül Tedavisinde Somatostatin Kullanımının Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 39-42)
DOI: 10.5152/tao.2014.242
Erken Evre Ağız Tabanı Karsinomunda Sublingual Lenf Nodu Metastazı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 177-179)
DOI: 10.5152/tao.2017.2461
Gebelikte Tanısı Konan ve Tedavisi Yapılan Metastatik Tiroid Papiller Kanseri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 39-42)
DOI: 10.5152/tao.2016.1454
Palatin Tonsilin Unilateral Pediküllü Lenfanjiektatik Fibrolipomatöz Polibi: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 91-94)
DOI: 10.5152/tao.2017.2323
Palatin Tonsillerin Nadir Bir Tümörü: Kondrolipom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 180-182)
DOI: 10.5152/tao.2018.3317
Derleme
Baş ve Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Rolü ve Kullanım Alanları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 35-38)
DOI: 10.5152/tao.2016.1129
Özgün Araştırma
Erken Evre Dudak Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 23-25)
DOI: 10.5152/tao.2015.993
Oral Kavite Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 62-66)
DOI: 10.5152/tao.2015.1178
Oral Kavite Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Servikal Lenf Nodu Metastazını Değerlendirmede PET-BT’nin Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 67-72)
DOI: 10.5152/tao.2015.608
Boyun Diseksiyon Materyallerinde Lenf Nodlar›n›n Da¤›l›m›: Patolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 195-198)
Supraglottik Kanserlerde Okkült Lenf Bezi Metastaz›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 89-94)
Baş ve Boyun Bölgesine Atipik Metastazlar: 11 Hastanın Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol ; : -)
DOI: 10.5152/tao.2018.3633
Dil gövdesi ve ağız tabanı yassı hücreli kanserlerinde boynun tedavisinde Uludağ deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 69-76)
DOI: 10.2399/tao.08.021
Tonsiller Skuamöz Hücreli Karsinomlu N0-1 Hastalarda Metastatik Lenf Düğümlerinin Dağılımı ve Seçici Boyun Diseksiyonu Endikasyonuna Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 139-144)
DOI: 10.5152/tao.2018.3420
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018