ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Editörden
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 67-73)
DOI: 10.5152/tao.2011.18
Olgu Sunumu
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87)
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle: Primer hidatik kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 12-14)
DOI: 10.5152/toa.2012.04
Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 26-27)
DOI: 10.5152/toa.2012.08
Nazofaringeal dermoid kist: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 38-40)
DOI: 10.5152/toa.2012.12
Brankial kleft kistini taklit eden papiller tiroid karsinomu kistik metastazı: İki olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 78-80)
DOI: 10.5152/tao.2012.22
Parameningeal rabdomiyosarkomlar: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 88-91)
DOI: 10.5152/tao.2012.25
Kronik servikal lenfadenopati ile seyreden Castleman Hastalığı: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 18-21)
DOI: 10.5152/tao.2011.05
Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 22-24)
DOI: 10.5152/tao.2011.06
İki Olgu Nedeniyle Larengosel
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 117-120)
Boyunda Kistik Metastaza Neden Olan Papiller Tiroid Karsinomu ve Metakron Larenks Kanseri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 236-240)
Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 39-43)
Larinkste Yerleşimli Onkositik Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 298-301)
Boyun Diseksiyonu Sonras›nda Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlar›n›n Elektromiyografi ile ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 201-207)
Nukal Yerleşimli Nadir Lezyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 216-224)
Larengeal Adenokarsinom ve Adenoid Kistik Karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 73-76)
Boyunda onkositom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 95-98)
İkinci bir brankiyal yarık kisti içindeki ektopik tiroid dokusundan gelişen tiroid papiller karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 103-106)
Trakeoözefageal konuşma protezi takılması sonrasında mediastinel abse gelişimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 112-115)
Ağız Taban›nda Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 137-141)
Baş-Boyun mukozal malign melanomlu üç olguunun sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 38-43)
Boyun Diseksiyonu Sonrasında Görülen Şilöz Fistül Tedavisinde Somatostatin Kullanımının Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 39-42)
DOI: 10.5152/tao.2014.242
Epiglottan Kaynaklanan Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 42-44)
DOI: 10.5152/tao.2014.664
İki Taraflı Sigmoid Sinüs Trombozu ve Otitis Media
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 84-89)
DOI: 10.5152/tao.2015.512
Servikal Lenfatik Malformasyonlu Bir Olgunun Başarılı Tedavisi: Yinelenen Bleomisin Skleroterapisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 180-183)
DOI: 10.5152/tao.2017.2360
Supraklavikuler Bölgede Schwannom: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 54-57)
DOI: 10.5152/tao.2018.2579
Boyunda Kistik Dokuya Formaldehit Enjeksiyonunun Komplikasyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 122-125)
DOI: 10.5152/tao.2018.3168
Gebe Bir Hastada Nadir Görülen Sinüzit Komplikasyonu: İnflamatuar Orbital Granülasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 126-128)
DOI: 10.5152/tao.2018.3082
Olgu sunumu: Pilomatriksoma. Malherbe’nin benign kalsifiye epitelyoması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 156-158)
DOI: 10.2399/tao.07.014
Bilateral 3. brankial ark fistülü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 311-314)
DOI: 10.2399/tao.06.011
Endoskopik sinüs cerrahisinde ender rastlanan bir komplikasyon: subaraknoid kanama
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 52-57)
DOI: 10.2399/tao.05.027
Geniş kolumella ve vestibulum nasi stenozu olan hastada alar medial krus kaydırma flebi ile rekonstrüksiyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 109-112)
DOI: 10.2399/tao.06.033
Yenidoğanda konjenital larengeal kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 99-102)
DOI: 10.2399/tao.07.020
Karotidini: Benzer Klinik Tablo, Farklı Radyolojik Bulgular
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 34-36)
DOI: 10.5152/tao.2013.08
Nadir Görülen Bir Olgu Olarak Bilateral Nazolabial Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 79-81)
DOI: 10.5152/tao.2016.1356
Çocukta Servikotorasik Dev Lipom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 82-85)
DOI: 10.5152/tao.2016.1620
Tonsillektominin Nadir Bir Komplikasyonu: Subkutan Amfizem
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 172-174)
DOI: 10.5152/tao.2016.1888
Endolaringeal Uzanımlı Tiroglossal Duktus Kisti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 112-114)
DOI: 10.5152/tao.2014.0458
Supraklavikular Bölgede Soliter Fibröz Tümör
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 151-154)
DOI: 10.5152/tao.2014.303
Servikal kist içerisindeki papiller karsinom: primer tümör mü, metastaz mı?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 117-121)
DOI: 10.2399/tao.07.007
Kronik Otitis Media’nın Nadir Komplikasyonu: Serebellar Apse
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 140-143)
DOI: 10.5152/tao.2017.2281
Üç Aylık Çocukta Tiroglossal Duktus Kisti: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 138-140)
DOI: 10.5152/tao.2016.1636
Disfajiye Neden Olan Orofaringeal Tüylü Polip
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 188-191)
DOI: 10.5152/tao.2015.1098
Derleme
Baş Boyun Kanserlerinde PET Kullanımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 73-76)
DOI: 10.5152/tao.2015.863
Baş Boyun Kanserleri Hakkında Dönüm Noktası Olan Güncel Çalışmalar: Modern Tedavi Yaklaşımlarının Kanıta Dayalı Temelleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 26-31)
DOI: 10.5152/tao.2015.791
Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 274-283)
Baş Boyun Yassı Hücreli Karsinomlarında Tümör Mikroçevresi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 120-127)
DOI: 10.5152/tao.2015.1065
Baş ve Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Rolü ve Kullanım Alanları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 35-38)
DOI: 10.5152/tao.2016.1129
Özgün Araştırma
Oral Kavite Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 62-66)
DOI: 10.5152/tao.2015.1178
Oral Kavite Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Servikal Lenf Nodu Metastazını Değerlendirmede PET-BT’nin Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 67-72)
DOI: 10.5152/tao.2015.608
Tiroid Dışı Baş-Boyun Kitlelerinde ‹nce ‹¤ne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlar›m›z: Uluda¤ Deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 86-93)
Boyun Kitlelerinin Nadir Bir Nedeni Olarak Tularemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 19-22)
DOI: 10.5152/tao.2015.985
Erken Evre Dudak Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 23-25)
DOI: 10.5152/tao.2015.993
Pediatrik Trakeotomi: Çocuk Yoğun Bakım Olguları ile Sınırlı Nispeten Nadir Bir Endikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 118-122)
DOI: 10.5152/tao.2013.198
Baş ve Boyun Schwannomlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 30-35)
Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları ve asistan eğitimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 14-17)
Supraglottik Kanserlerde Okkült Lenf Bezi Metastaz›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 89-94)
Boyun Disseksiyonu Sonras› Gelişen Uygunsuz ADH Sal›n›m› Sendromu (SIADH)
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 14-18)
Otisis media komplikasyonları:51 olgunun retrospektif değerlendirmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 215-219)
Otitis Median›n ‹ntrakranial Komplikasyonlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 177-181)
Kronik Otitis Media Komplikasyonlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 182-186)
Boyun Diseksiyon Materyallerinde Lenf Nodlar›n›n Da¤›l›m›: Patolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 195-198)
Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 89-95)
Havayolu Obstrüksiyonu ve Büyüme Geriliğine Yol Açan Yenido¤an›n Vallekula Kisti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 127-129)
Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği eğitimi gören öğrencilerin laringostroboskobik bulgularının karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 141-145)
Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Major Miyokutanöz Flebi Sonuçlar›m›z
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 94-99)
Endoskopik Nazal Polipozis Cerrahisinde Mikrodebrider ve Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 110-114)
Künt ve penetran baş boyun travmalı hastalara cerrahi yaklaşımımız ve değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 137-142)
DOI: 10.2399/tao.10.022
Baş ve Boyun Bölgesine Atipik Metastazlar: 11 Hastanın Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol ; : -)
DOI: 10.5152/tao.2018.3633
Çocukluk Çağı Derin Boyun Apselerinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: Tek Başına Medikal Tedavinin Başarısı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 57-63)
DOI: 10.5152/tao.2017.2181
Derin boyun enfeksiyonu: 63 hastanın incelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 73-77)
DOI: 10.2399/tao.07.034
Dil gövdesi ve ağız tabanı yassı hücreli kanserlerinde boynun tedavisinde Uludağ deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 69-76)
DOI: 10.2399/tao.08.021
Sonoelastografinin Tiroid Dışı Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesindeki Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 10-16)
DOI: 10.5152/tao.2017.2212
Tonsiller Skuamöz Hücreli Karsinomlu N0-1 Hastalarda Metastatik Lenf Düğümlerinin Dağılımı ve Seçici Boyun Diseksiyonu Endikasyonuna Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 139-144)
DOI: 10.5152/tao.2018.3420
Larengofarenjektomi Sonrası Pektoralis Major Myokutan Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulanan Olguların Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 58-62)
DOI: 10.5152/tao.2016.1603
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 Yıllık Pediatrik Trakeotomi Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 108-111)
DOI: 10.5152/tao.2015.936
Submandibüler Bez Cerrahisi: Klinik Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 16-20)
DOI: 10.5152/tao.2016.1467
Akut Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları: Değerlendirme Yönetim ve Sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 131-138)
DOI: 10.5152/tao.2014.527
Sendromik Çocuklarda Adenotonsillektominin Yeri ve Önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 163-167)
DOI: 10.5152/tao.2015.1348
Çocuklarda Baş Boyun Kitleleri ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 29-34)
DOI: 10.5152/tao.2016.1371
Septoplastide Nazal Splint ve Merocel Nazal Tamponun Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 136-139)
DOI: 10.5152/tao.2017.2259
Görüş
Tiroid cerrahisini kimler yapmalı veya yapmamalı ?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 9-25)
DOI: 10.2399/tao.06.038
Baş-boyun kanserli hastalarda etiyolojik ve epidemiyolojik faktörler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 217-223)
DOI: 10.2399/tao.06.031
Baskılı Pansumanın Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etkisi, Prospektif Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 57-60)
DOI: 10.5152/tao.2014.547
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018