ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Travmatik vokal kord paralizisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 74-77)
DOI: 10.5152/tao.2011.19
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87)
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 26-27)
DOI: 10.5152/toa.2012.08
Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 35-37)
DOI: 10.5152/toa.2012.11
Forestier Hastalığı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 292-297)
Larinkste Yerleşimli Onkositik Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 298-301)
Larinks Tüberkülozu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 225-229)
Larinks Psödosarkomas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 169-173)
Disfoniye Yol Açan Laringeal Verruka Vulgaris: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 184-186)
DOI: 10.5152/tao.2017.2769
Supraklavikuler Bölgede Schwannom: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 54-57)
DOI: 10.5152/tao.2018.2579
PET/BT Görüntülemede Yanlış Pozitif Laringeal FDG Tutulumu: Reinke Ödemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 114-116)
DOI: 10.5152/tao.2018.3123
Nadir görülen bir lipom vakası: Dilde lipom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 75-78)
DOI: 10.2399/tao.09.003
Gebelikte Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 83-86)
DOI: 10.5152/tao.2017.2079
Dilde Schwannoma: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 103-105)
DOI: 10.2399/tao.06.018
Laringeal lenfanjiyom: olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 58-60)
DOI: 10.2399/tao.05.016
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Dil Kökünde Canlı Sülük
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 192-194)
DOI: 10.5152/tao.2015.1240
Derleme
Larinks Kanserinde Minimal İnvaziv Girişimler: Transoral Endoskopik Lazer ve Transoral Robotik Cerrahi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 34-37)
DOI: 10.5152/tao.2017.1930
Özgün Araştırma
Tiroid Dışı Baş-Boyun Kitlelerinde ‹nce ‹¤ne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlar›m›z: Uluda¤ Deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 86-93)
Tavşan Modelinde, Vokal Korda Hyalüronik Asit ve Trombositten Zengin Plazma Enjeksiyonunun Histopatolojik Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 30-35)
DOI: 10.5152/tao.2018.2942
İzole Posterior Semisirküler Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Kanalit Repozisyon Manevrası Esnasında Video Baş Savurma Testi Analizleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 81-84)
DOI: 10.5152/tao.2018.3166
Benign Vokal Kord Lezyonlar›nda Videolaringostroboskopinin Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 30-34)
Larinksin Verrüköz Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 255-258)
Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği eğitimi gören öğrencilerin laringostroboskobik bulgularının karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 141-145)
Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Posterior Unilateral Transvers Kordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 83-86)
DOI: 10.5152/tao.2013.21
Total Larenjektomi Sonrası Faringokütanöz Fistül: Radyoterapi, Yoğun Sigara Kullanımı ve Diğer Risk Faktörlerinin İncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 91-98)
DOI: 10.5152/tao.2016.1878
Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde vestibüler alıştırma egzersiz tedavisiyle kanalit tekrar yerleştirme manevralarının etkinliğinin karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 24-29)
DOI: 10.2399/tao.07.025
Larenks yassı hücreli kanserinde nöroendokrin farklılaşma bulunabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 28-36)
DOI: 10.2399/tao.10.009
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018