ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Parotis Bezi Kaynakl› Miyoepitelyoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 112-117)
Polimorf Düflük Dereceli Adenokarsinom: Parotiste Nadir Görülen Bir Neoplazi Tipi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 224-229)
Parotis Bezinde Miyoepitelyal Sialadenit (MESA) Zemininde Gelişen Monositoid B Hücreli Lenfoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 232-235)
Parotis Lojunda Yerleşik Pilomatriksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 144-147)
Boyunda onkositom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 95-98)
Perferik sinir invazyonu yapan parotis pleomorfik adenomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 34-37)
Cilt Kaynaklı Bazoskuamoz Hücreli Karsinomun Tanısında Karşılaşılan Zorluklar: Bir Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 94-97)
DOI: 10.5152/tao.2013.24
Parotis Bezinden Kaynaklanan Yüksek Dereceli Bazal Hücreli Adenokarsinom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 187-190)
DOI: 10.5152/tao.2017.2737
Parotis bezi soliter nörofibroması: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 84-88)
DOI: 10.2399/tao.09.022
Tükürük bezi duktal karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 325-328)
DOI: 10.2399/tao.07.011
Parotis Apsesine Bağlı Yüz Felci: Alışılmadık bir Komplikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 168-171)
DOI: 10.5152/tao.2016.1671
Özgün Araştırma
Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonunun Sialore Tedavisinde Etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 111-113)
DOI: 10.5152/tao.2018.2411
Parotis bezinin primer epidermoid karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 156-160)
Bilateral Reküren Laringeal Sinir Paralizisinde Düzelme ‹çin Krikotiroid Kaslara Botulinum Toksin Enjeksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 82-88)
Parotis bezi kitlelerinin benign-malign ayrımında MRG ile üç fazlı kontrastlı çok kesitli BT incelemelerinin karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 149-155)
DOI: 10.2399/tao.10.015
Submandibüler Bez Cerrahisi: Klinik Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 16-20)
DOI: 10.5152/tao.2016.1467
Parotisin Reküren Pleomorfik Adenomları: Klinik Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 112-117)
DOI: 10.5152/tao.2016.1802
Diabetik hastalarda parotis boyutlarının ultrasonografik olarak değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 129-132)
DOI: 10.2399/tao.08.032
Süperfisyel Muskuloaponörotik Sistem Flebinin Süperfisyel Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu Gelişimi ve Kozmetik Sonuçlara Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 158-164)
DOI: 10.5152/tao.2016.1987
Parotis cerrahisindeki deneyimlerimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 91-99)
DOI: 10.2399/tao.06.012
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018