ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Kolesteatom Nedeniyle Ameliyat Edilen Olgularda Rekürrensin De¤erlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 152-157)
Kronik Otitis Mediada Kemikçik Rekonstrüksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 158-163)
Kronik Otitis Media Komplikasyonlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 182-186)
Çocuklarda Kartilaj Tip 1 Timpanoplasti Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları ve Ameliyat Başarısının Ebeveyn Algısıyla Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 7-11)
DOI: 10.5152/tao.2014.399
Edinsel Kolesteatomda Subepitelyal Anjiogenezin Pediatrik ve Erişkin Hastalarda Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 47-50)
DOI: 10.5152/tao.2015.1018
Kolesteatomlu ve Kolesteatomsuz Kronik Otitli Hastalarda bcl-2, bax ve c-erbB-2 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 55-61)
DOI: 10.5152/tao.2015.1159
Labirent Fistüllü Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonrası Kemik Yolu İşitme Eşiklerinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 89-94)
DOI: 10.5152/tao.2018.3238
Total Osiküler Replasman Protez Şaftına Kıkırdak Pabuç Uygulamasının Odyolojik Bulguları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 95-101)
DOI: 10.5152/tao.2018.3200
Titanyum Ossiküler Replasman Protez Kullanımında Kıkırdak Pabuç Uygulamasının İşitsel Sonuçlara Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol ; : -)
DOI: 10.5152/tao.2018.3200
Tip 1 Timpanoplasti Yapılan Hastalarda BT Neden Gerekli Değildir?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 77-80)
DOI: 10.5152/tao.2014.698
Primer ve Sekonder Kolesteatomun Kemikçik Destrüksiyonu ve Komplikasyon Bakımından Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 121-125)
DOI: 10.5152/tao.2014.624
İnkus Defektlerinde Hidroksiapatit Protez ile İnkus İnterpozisyonunun Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 69-71)
DOI: 10.5152/tao.2017.2267
Modifiye Bondy radikal mastoidektomi: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 33-38)
DOI: 10.2399/tao.08.024
Otoplasti: Helikal kartilaj anterior insizyonu ve konkal rezeksiyon tekniği ile sonuçlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 133-137)
DOI: 10.2399/tao.08.020
Kartilaj ve Fasya Timpanoplasti Uzun Dönem Sonuçlarının Yüksek Frekanslı Timpanometri ve Odyometri ile Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 43-46)
DOI: 10.5152/tao.2014.584
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018