ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Esteziyonöroblastom nedeniyle kraniofasial rezeksiyon: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 14-17)
DOI: 10.5152/tao.2011.04
Dış kulak yolu malign tümörü zemininde gelişen miyazis
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 64-66)
DOI: 10.5152/tao.2011.17
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87)
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Brankial kleft kistini taklit eden papiller tiroid karsinomu kistik metastazı: İki olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 78-80)
DOI: 10.5152/tao.2012.22
Palatin tonsilin metastatik küçük hücreli karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 105-108)
Bilateral aurikular skuamoz karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 113-116)
Larenks ve Hipofarenksin Sarkomatiod Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 229-235)
Boyunda Kistik Metastaza Neden Olan Papiller Tiroid Karsinomu ve Metakron Larenks Kanseri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 236-240)
Polimorf Düflük Dereceli Adenokarsinom: Parotiste Nadir Görülen Bir Neoplazi Tipi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 224-229)
Larengeal Adenokarsinom ve Adenoid Kistik Karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 73-76)
İkinci bir brankiyal yarık kisti içindeki ektopik tiroid dokusundan gelişen tiroid papiller karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 103-106)
Cilt Kaynaklı Bazoskuamoz Hücreli Karsinomun Tanısında Karşılaşılan Zorluklar: Bir Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 94-97)
DOI: 10.5152/tao.2013.24
Erken Evre Ağız Tabanı Karsinomunda Sublingual Lenf Nodu Metastazı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 177-179)
DOI: 10.5152/tao.2017.2461
Parotis Bezinden Kaynaklanan Yüksek Dereceli Bazal Hücreli Adenokarsinom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 187-190)
DOI: 10.5152/tao.2017.2737
Çenenin İntraosseöz Mukoepidermoid Karsinomu: Üç Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 42-46)
DOI: 10.5152/tao.2018.2902
Nazal Septumun Metastatik Renal Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 51-53)
DOI: 10.5152/tao.2018.2826
Lingual abseye neden olan kılçık
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 105-108)
DOI: 10.2399/tao.04.030
Tükürük bezi duktal karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 325-328)
DOI: 10.2399/tao.07.011
Larengeal skuamöz hücreli karsinomun sıradışı bir formu: Kondilomatöz karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 89-93)
DOI: 10.2399/tao.09.019
Bukkal mukoza tutulumlu Kimura hastalığı olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 113-116)
DOI: 10.2399/tao.07.015
İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (HIV) Pozitif Yassı Hücreli Larenks Karsinomlu Olgu: Tedavi Seçimindeki Güçlükler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 136-138)
DOI: 10.5152/tao.2015.839
Maksillektomi Sonrası Orbita Duvarı Rekonstrüksiyonunda Kemik Çimento Kullanımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 183-187)
DOI: 10.5152/tao.2015.588
Servikal kist içerisindeki papiller karsinom: primer tümör mü, metastaz mı?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 117-121)
DOI: 10.2399/tao.07.007
Derleme
Dudak Kanserlerine Yaklaşım, Güncel Tedavi Yöntemleri ve Rekonstrüksiyon Teknikleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 22-32)
DOI: 10.5152/tao.2014.488
Tiroid Papiller Mikrokarsinoma: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 139-144)
DOI: 10.5152/tao.2014.784
Baş Boyun Yassı Hücreli Karsinomlarında Tümör Mikroçevresi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 120-127)
DOI: 10.5152/tao.2015.1065
Özgün Araştırma
Oral Kavite Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 62-66)
DOI: 10.5152/tao.2015.1178
Oral Kavite Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Servikal Lenf Nodu Metastazını Değerlendirmede PET-BT’nin Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 67-72)
DOI: 10.5152/tao.2015.608
Dil ve Ağız Tabanı Defekt Onarımında Kullanışlı Bir Seçenek, İnfrahyoid Flep: Olgu Serisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 85-88)
DOI: 10.5152/tao.2018.3114
Larinksin Verrüköz Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 255-258)
Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras› Kulak Burun Boğaz Morbiditesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 121-126)
Parotis bezinin primer epidermoid karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 156-160)
Nazofarenks Karsinomlar›nda Tedavi Yaklaşımımız: Ön Çalışma Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 9-13)
Frontolateral larenjektomide onkolojik sonuçlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 297-301)
DOI: 10.2399/tao.08.001
Erken evre glottik karsinomlarda parsiyel cerrahi tedavi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 16-21)
DOI: 10.2399/tao.07.028
Tonsiller Skuamöz Hücreli Karsinomlu N0-1 Hastalarda Metastatik Lenf Düğümlerinin Dağılımı ve Seçici Boyun Diseksiyonu Endikasyonuna Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 139-144)
DOI: 10.5152/tao.2018.3420
Larengofarenjektomi Sonrası Pektoralis Major Myokutan Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulanan Olguların Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 58-62)
DOI: 10.5152/tao.2016.1603
Frontolateral Larenjektomi Sonrası Rekürens Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 27-30)
DOI: 10.5152/tao.2017.2080
Transoral supraglottik larenjektomiler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 224-227)
DOI: 10.2399/tao.06.030
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018