ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Maksiller sinüs tüberkülozu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 28-31)
DOI: 10.5152/toa.2012.09
Maksiller Sinüsteki Yabanc› Cismin Endoskopik Yöntemle Çıkarılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 157-160)
Çocuklarda parafarengeal ve retrofarengeal apse: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 179-182)
DOI: 10.2399/tao.08.010
Maksillektomi Sonrası Orbita Duvarı Rekonstrüksiyonunda Kemik Çimento Kullanımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 183-187)
DOI: 10.5152/tao.2015.588
Mastoid Korteks Kaynaklı Osteom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 48-50)
DOI: 10.5152/tao.2017.2128
Özgün Araştırma
Maksiller Sinüs Retansiyon Kistlerine Eşlik Eden Paranasal Sinüs Anatomik Varyasyonları: Radyolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 162-165)
DOI: 10.5152/tao.2017.2759
Sert Damakta Açılanmaya Neden Olan Septum Deviasyonunun Maksiller Sinüs Hacmine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 75-80)
DOI: 10.5152/tao.2018.2987
Nazal fraktürlerin tespitinde direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografinin yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 137-140)
Septorinoplastinin Koku Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Kısa Koku Tanımlama Testi ile Değerlendirme
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 4-9)
DOI: 10.5152/tao.2015.694
Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Etiopatoloji ve Tedavisinde Burun İçi Anatomi ve Patolojilerin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 110-113)
DOI: 10.5152/tao.2013.1338
Tip 1 Timpanoplasti Yapılan Hastalarda BT Neden Gerekli Değildir?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 77-80)
DOI: 10.5152/tao.2014.698
Endoskopik sinüs cerrahisinde anatomik varyasyonların önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 32-36)
DOI: 10.2399/tao.05.026
Fibrin Glue ve Siyanoakrilatın Maksiller Sinüs İçerisindeki Histopatolojik Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 63-68)
DOI: 10.5152/tao.2016.1590
Nazal Septum Deviasyonlu Hastalarda Serum Oksidatif Stres Düzeyleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 125-128)
DOI: 10.5152/tao.2017.2494
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018