ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Editörden
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 67-73)
DOI: 10.5152/tao.2011.18
Olgu Sunumu
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87)
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle: Primer hidatik kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 12-14)
DOI: 10.5152/toa.2012.04
Parameningeal rabdomiyosarkomlar: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 88-91)
DOI: 10.5152/tao.2012.25
Kronik servikal lenfadenopati ile seyreden Castleman Hastalığı: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 18-21)
DOI: 10.5152/tao.2011.05
Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 22-24)
DOI: 10.5152/tao.2011.06
Kribriform Plate Schwannomasının Endoskopik Yaklaşımı ile Eksizyonu: Bir Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 57-59)
DOI: 10.5152/tao.2013.14
İki Olgu Nedeniyle Larengosel
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 117-120)
Baş-Boyun Yerleşimli Sinir K›l›f› Tümörleri: Üç Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 220-224)
Parotis yerleşimli schwannomda ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanıdaki yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 235-238)
DOI: 10.2399/tao.06.020
Ağız Taban›nda Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 137-141)
Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Schwannom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 153-156)
Boyunda onkositom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 95-98)
Baş-Boyun mukozal malign melanomlu üç olguunun sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 38-43)
Boyun Diseksiyonu Sonrasında Görülen Şilöz Fistül Tedavisinde Somatostatin Kullanımının Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 39-42)
DOI: 10.5152/tao.2014.242
Boyun Diseksiyonu Sonras›nda Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlar›n›n Elektromiyografi ile ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 201-207)
Nukal Yerleşimli Nadir Lezyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 216-224)
Epiglottan Kaynaklanan Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 42-44)
DOI: 10.5152/tao.2014.664
Servikal Lenfatik Malformasyonlu Bir Olgunun Başarılı Tedavisi: Yinelenen Bleomisin Skleroterapisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 180-183)
DOI: 10.5152/tao.2017.2360
Supraklavikuler Bölgede Schwannom: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 54-57)
DOI: 10.5152/tao.2018.2579
Boyunda Kistik Dokuya Formaldehit Enjeksiyonunun Komplikasyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 122-125)
DOI: 10.5152/tao.2018.3168
Olgu sunumu: Pilomatriksoma. Malherbe’nin benign kalsifiye epitelyoması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 156-158)
DOI: 10.2399/tao.07.014
Bilateral 3. brankial ark fistülü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 311-314)
DOI: 10.2399/tao.06.011
Larenks Schwannomu: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 90-92)
DOI: 10.2399/tao.07.018
Nazal tip Schwannomu: Vaka sunumu ve literatürlerin kısaca gözden geçirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 183-187)
DOI: 10.2399/tao.08.031
Karotidini: Benzer Klinik Tablo, Farklı Radyolojik Bulgular
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 34-36)
DOI: 10.5152/tao.2013.08
Dilde Schwannoma: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 103-105)
DOI: 10.2399/tao.06.018
Supraklavikular Bölgede Soliter Fibröz Tümör
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 151-154)
DOI: 10.5152/tao.2014.303
Çocukta Servikotorasik Dev Lipom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 82-85)
DOI: 10.5152/tao.2016.1620
Üç Aylık Çocukta Tiroglossal Duktus Kisti: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 138-140)
DOI: 10.5152/tao.2016.1636
Burun Septal Schwannomu: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 41-43)
DOI: 10.5152/tao.2017.1929
Derleme
Baş Boyun Kanserlerinde PET Kullanımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 73-76)
DOI: 10.5152/tao.2015.863
Baş Boyun Kanserleri Hakkında Dönüm Noktası Olan Güncel Çalışmalar: Modern Tedavi Yaklaşımlarının Kanıta Dayalı Temelleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 26-31)
DOI: 10.5152/tao.2015.791
Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 274-283)
Baş Boyun Yassı Hücreli Karsinomlarında Tümör Mikroçevresi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 120-127)
DOI: 10.5152/tao.2015.1065
Baş ve Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Rolü ve Kullanım Alanları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 35-38)
DOI: 10.5152/tao.2016.1129
Özgün Araştırma
Oral Kavite Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 62-66)
DOI: 10.5152/tao.2015.1178
Oral Kavite Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Servikal Lenf Nodu Metastazını Değerlendirmede PET-BT’nin Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 67-72)
DOI: 10.5152/tao.2015.608
Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Major Miyokutanöz Flebi Sonuçlar›m›z
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 94-99)
Tiroid Dışı Baş-Boyun Kitlelerinde ‹nce ‹¤ne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlar›m›z: Uluda¤ Deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 86-93)
Supraglottik Kanserlerde Okkült Lenf Bezi Metastaz›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 89-94)
Boyun Disseksiyonu Sonras› Gelişen Uygunsuz ADH Sal›n›m› Sendromu (SIADH)
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 14-18)
Boyun Kitlelerinin Nadir Bir Nedeni Olarak Tularemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 19-22)
DOI: 10.5152/tao.2015.985
Erken Evre Dudak Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 23-25)
DOI: 10.5152/tao.2015.993
Baş ve Boyun Schwannomlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 30-35)
Boyun Diseksiyon Materyallerinde Lenf Nodlar›n›n Da¤›l›m›: Patolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 195-198)
Künt ve penetran baş boyun travmalı hastalara cerrahi yaklaşımımız ve değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 137-142)
DOI: 10.2399/tao.10.022
Baş ve Boyun Bölgesine Atipik Metastazlar: 11 Hastanın Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol ; : -)
DOI: 10.5152/tao.2018.3633
Çocukluk Çağı Derin Boyun Apselerinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: Tek Başına Medikal Tedavinin Başarısı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 57-63)
DOI: 10.5152/tao.2017.2181
Derin boyun enfeksiyonu: 63 hastanın incelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 73-77)
DOI: 10.2399/tao.07.034
Dil gövdesi ve ağız tabanı yassı hücreli kanserlerinde boynun tedavisinde Uludağ deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 69-76)
DOI: 10.2399/tao.08.021
Sonoelastografinin Tiroid Dışı Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesindeki Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 10-16)
DOI: 10.5152/tao.2017.2212
Tonsiller Skuamöz Hücreli Karsinomlu N0-1 Hastalarda Metastatik Lenf Düğümlerinin Dağılımı ve Seçici Boyun Diseksiyonu Endikasyonuna Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 139-144)
DOI: 10.5152/tao.2018.3420
Çocuklarda Baş Boyun Kitleleri ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 29-34)
DOI: 10.5152/tao.2016.1371
Görüş
Tiroid cerrahisini kimler yapmalı veya yapmamalı ?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 9-25)
DOI: 10.2399/tao.06.038
Baş-boyun kanserli hastalarda etiyolojik ve epidemiyolojik faktörler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 217-223)
DOI: 10.2399/tao.06.031
Fasiyal sinir schwannomları tedavi ve fasiyal fonksiyon sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 26-32)
DOI: 10.2399/tao.05.071
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018