ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Nadir görülen tek taraflı burun kitlesi olgusu: Kafa tabanı miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 36-39)
DOI: 10.5152/tao.2011.10
Kronik otitis medialı bir hastada aural myiasis
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 5-7)
DOI: 10.5152/toa.2012.02
Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 26-27)
DOI: 10.5152/toa.2012.08
Kronik Otitis Mediayı Taklit Eden Orta Kulak Miksoması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 47-50)
DOI: 10.5152/tao.2018.2754
Bilateral kronik otitis media ve fasiyal paralizi ile kendini gösteren Wegener granülomatozu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 42-46)
DOI: 10.2399/tao.09.015
Kronik Otitis Media’nın Nadir Komplikasyonu: Serebellar Apse
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 140-143)
DOI: 10.5152/tao.2017.2281
Özgün Araştırma
Kronik Otitis Median›n Kulak Zarı İşitme Fonksiyonlar› ve Orta Kulak Mukozas›na Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 17-22)
Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Mukozas›n›n Ultrastrüktürel ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 274-279)
Kronik Otitis Media Komplikasyonlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 182-186)
Çocuklarda Kartilaj Tip 1 Timpanoplasti Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları ve Ameliyat Başarısının Ebeveyn Algısıyla Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 7-11)
DOI: 10.5152/tao.2014.399
Kronik otitis mediada kemik zincir ile orta kulak mukoza patolojilerinin ilişkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 60-66)
DOI: 10.2399/tao.05.039
Çocuk miringoplastileri: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 302-308)
DOI: 10.2399/tao.08.017
Subtotal Petrözektomi, Kavite Obliterasyonu ve Dış Kulak Yolunun Kör Kese Kapatılması: 44 Olguluk Bir Serinin Retrospektif Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 81-86)
DOI: 10.5152/tao.2014.675
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018