ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 89-95)
İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğunda Koklear İmplantasyonun Sonuçları ve Fayda Değerlendirmesinde İşitsel Uyarılmış Kortikal Potansiyellerin Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 15-20)
DOI: 10.5152/tao.2017.2537
Pediatrik Popülasyonda Eş Zamanlı Bilateral Koklear İmplantasyonun İncelenmesi: Güney Hindistan Çalışması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 36-41)
DOI: 10.5152/tao.2018.2804
Subtotal Petrözektomi, Kavite Obliterasyonu ve Dış Kulak Yolunun Kör Kese Kapatılması: 44 Olguluk Bir Serinin Retrospektif Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 81-86)
DOI: 10.5152/tao.2014.675
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018