ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Forestier Hastalığı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 292-297)
Travmatik vokal kord paralizisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 74-77)
DOI: 10.5152/tao.2011.19
Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 26-27)
DOI: 10.5152/toa.2012.08
PET/BT Görüntülemede Yanlış Pozitif Laringeal FDG Tutulumu: Reinke Ödemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 114-116)
DOI: 10.5152/tao.2018.3123
Özgün Araştırma
Benign Vokal Kord Lezyonlar›nda Videolaringostroboskopinin Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 30-34)
Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği eğitimi gören öğrencilerin laringostroboskobik bulgularının karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 141-145)
Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Posterior Unilateral Transvers Kordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 83-86)
DOI: 10.5152/tao.2013.21
Tavşan Modelinde, Vokal Korda Hyalüronik Asit ve Trombositten Zengin Plazma Enjeksiyonunun Histopatolojik Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 30-35)
DOI: 10.5152/tao.2018.2942
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018