ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 39-43)
Nadir orta kulak defektleriyle birlikte konjenital stapes fiksasyonu: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 47-50)
DOI: 10.2399/tao.08.030
Paranazal sinüsler ve nazal kaviteden kaynaklanan vasküler leiomiyom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 315-319)
DOI: 10.2399/tao.05.003
Orta konka yerleşimli lobüler kapiller hemanjiyom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 48-51)
DOI: 10.2399/tao.06.001
Çocuklarda parafarengeal ve retrofarengeal apse: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 179-182)
DOI: 10.2399/tao.08.010
Üç Aylık Çocukta Tiroglossal Duktus Kisti: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 138-140)
DOI: 10.5152/tao.2016.1636
Mastoid Korteks Kaynaklı Osteom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 48-50)
DOI: 10.5152/tao.2017.2128
Özgün Araştırma
Maksiller Sinüs Retansiyon Kistlerine Eşlik Eden Paranasal Sinüs Anatomik Varyasyonları: Radyolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 162-165)
DOI: 10.5152/tao.2017.2759
Sert Damakta Açılanmaya Neden Olan Septum Deviasyonunun Maksiller Sinüs Hacmine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 75-80)
DOI: 10.5152/tao.2018.2987
Nazal fraktürlerin tespitinde direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografinin yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 137-140)
Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik Varyasyonlar›: Bilgiyasarl› Tomografi Çal›flmas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 201-206)
Endonazal Cerrahi Sonras› Nazal Kavite Bak›m›nda Rhinomer® Force 3 ile Serum Fizyolojik Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 87-91)
Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Etiopatoloji ve Tedavisinde Burun İçi Anatomi ve Patolojilerin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 110-113)
DOI: 10.5152/tao.2013.1338
Tip 1 Timpanoplasti Yapılan Hastalarda BT Neden Gerekli Değildir?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 77-80)
DOI: 10.5152/tao.2014.698
Rinolit Olgularının Özellikleri ve Sık Görüldüğü Alanlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 154-157)
DOI: 10.5152/tao.2016.1773
Endoskopik sinüs cerrahisinde anatomik varyasyonların önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 32-36)
DOI: 10.2399/tao.05.026
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018