ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Derleme
Tinnitus’da Yeni Tedavi Yaklaşımları: Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimulasyon ve Transkraniyal Doğru Akım Uyarımının Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 98-105)
DOI: 10.5152/tao.2014.533
Özgün Araştırma
Vestibüler Migren ve Migren Hastalarının Odyolojik Bulgularının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 158-161)
DOI: 10.5152/tao.2017.2609
Presbiakuziye eşlik eden subjektif tinnituslu hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığının değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 74-77)
DOI: 10.5152/tao.2012.21
Çocuk ve Adolesanlarda Periferik Vestibüler Problemler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 120-124)
Intratimpanik deksametazonun tinnitus üzerine etkinliği:klinik deneyim
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 81-87)
Otoskleroz cerrahisinin tinnitus üzerine etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 88-91)
DOI: 10.2399/tao.07.005
Geriatrik Grupta Akustik Refleks ve Refleks Erime Testlerinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 10-15)
DOI: 10.5152/tao.2016.1556
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018