ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Nazal tip Schwannomu: Vaka sunumu ve literatürlerin kısaca gözden geçirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 183-187)
DOI: 10.2399/tao.08.031
Özgün Araştırma
Ülkemiz Mezuniyet Öncesi T›p Eğitiminde KBB E¤itim Standartlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 9-12)
Rinoplasti Cerrahisinde Eksternal ve Endonazal Yaklafl›m Metod ve Endikasyonlar›n›n Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 102-107)
Rinoplasti Sonras›nda Oluflan Ödem ve Ekimoza Steroidlerin Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 171-175)
Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları ve asistan eğitimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 14-17)
Septorinoplastinin Koku Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Kısa Koku Tanımlama Testi ile Değerlendirme
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 4-9)
DOI: 10.5152/tao.2015.694
Otojen kıkırdak greftleriyle augmentasyon rinoplasti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 1-4)
DOI: 10.5152/tao.2011.01
Nazofaringeal anjiyofibrom, patuloz tuba östaki, pediatrik nazal septum deviyasyonu, kapalı teknik rinoplasti, koanal atrezi, submandibular kitleler ve kronik siyaloadenit: Sinüs cerrahisi dışı endoskop yardımlı cerrahiler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 66-73)
DOI: 10.5152/tao.2012.20
Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitiminde İşlem Becerilerinin Doğrudan Gözlemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 7-14)
DOI: 10.5152/tao.2018.3065
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Süreçlerine Bakışı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 100-107)
DOI: 10.5152/tao.2015.1351
Tam Kat Deri Grefti Rekonstrüksiyonunda Bohça Pansuman Yerine Boydan Boya Matris Sütür Uygulaması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 119-124)
DOI: 10.5152/tao.2017.2285
Kulak Burun Boğaz Hekimlerinin Yüz Plastik ve Burun Cerrahisindeki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 129-135)
DOI: 10.5152/tao.2017.2580
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018