ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Mandibular sementifying fibroma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 100-104)
DOI: 10.2399/tao.04.005
Frontal Sinüs Defektlerinin Kostal Kemik Greftle Rekonstrüksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 52-56)
Geniş kolumella ve vestibulum nasi stenozu olan hastada alar medial krus kaydırma flebi ile rekonstrüksiyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 109-112)
DOI: 10.2399/tao.06.033
Derleme
Dudak Kanserlerine Yaklaşım, Güncel Tedavi Yöntemleri ve Rekonstrüksiyon Teknikleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 22-32)
DOI: 10.5152/tao.2014.488
Larenks Transplantasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 128-132)
DOI: 10.5152/tao.2015.999
Özgün Araştırma
Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Major Miyokutanöz Flebi Sonuçlar›m›z
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 94-99)
Kolesteatomas›z Kronik Otitis Mediada Ossiküloplasti Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 259-262)
Majör Burun Defektlerinin Onar›m›nda Al›n Flebinin Kullan›m›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 300-304)
Melanom Dışı Cilt Kanseri Cerrahisi Sonrası Burun Defektlerinin Onarımı: Klinik Tecrübemiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 111-118)
DOI: 10.5152/tao.2017.2513
Burun alar kanat kayıplarının nazolabial flepler ve tam kalınlıkta deri grefti ile tek seansta onarımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 123-128)
DOI: 10.2399/tao.08.029
Tam Kat Deri Grefti Rekonstrüksiyonunda Bohça Pansuman Yerine Boydan Boya Matris Sütür Uygulaması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 119-124)
DOI: 10.5152/tao.2017.2285
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018