ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Odituvar Nöropati
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 292-297)
Kontralateral Akustik Uyar›n›n Spontan Otoakustik Emisyonlar Üzerine Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 96-101)
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların işitme üzerine etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 1-4)
DOI: 10.5152/toa.2012.01
Dil kökünde radyofrekans etanol kombinasyonunun doku ablasyonu üzerine etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 143-148)
DOI: 10.2399/tao.09.011
Topikal Rifamisin Uygulamasının Olası Ototoksik Etkileri: Elektrofizyolojik ve Ultrastrüktürel Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 99-104)
DOI: 10.5152/tao.2017.2391
Mastoidektomi ve Timpanoplasti Ameliyatı Yapılan Hastalarda Erken Dönem İç Kulak Hasarının Otoakustik Emisyonlarla Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 93-99)
DOI: 10.5152/tao.2015.935
Ecklonia Cava Polifenol Ekstresinin Sisplatin Ototoksisitesine Karşı House Ear Institute-Organ of Corti 1 Hücrelerindeki Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 141-145)
DOI: 10.5152/tao.2016.1974
Yenidoğanlarda Umblikal Kordon Kan Gazı Değerleri ile İşitme Fonksiyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 72-76)
DOI: 10.5152/tao.2017.2022
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018