ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Kafa travması sonrası karşı kulakta ileri derecede işitme kaybı: olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 58-60)
DOI: 10.5152/tao.2011.16
Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Anjiyografik Embolizasyon ile Tedavisi Sonrası Bilateral Ani Nörosensoriyal İşitme Kaybı: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 67-69)
DOI: 10.5152/tao.2014.294
Michel aplazisi ve Mondini displazisi birlikteliği: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 37-41)
DOI: 10.2399/tao.06.027
Nadir orta kulak defektleriyle birlikte konjenital stapes fiksasyonu: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 47-50)
DOI: 10.2399/tao.08.030
Atipik Cogan Sendromu: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 30-33)
DOI: 10.5152/tao.2013.07
Derleme
Gürültüden İşitsel Etkilenmede Yönetmeliklerin Rolü ve Kişisel Korunma Yöntemleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 23-29)
DOI: 10.5152/tao.2013.06
Özgün Araştırma
Bone-Cement Ossiküloplasti: Uzun Dönem Sonuçlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 37-40)
DOI: 10.5152/tao.2013.12
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların işitme üzerine etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 1-4)
DOI: 10.5152/toa.2012.01
Kronik Otitis Mediada Kemikçik Rekonstrüksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 158-163)
Ani işitme Kay›plar›nda Altı Yıllık Tedavi Sonuçlar›m›z ve Odyolojik Bulgular›n Prognoza Etkisi*
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 203-208)
Konjenital Non-Sendromik Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Gjb2 (Konneksin 26) Mutasyon Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 1-6)
DOI: 10.5152/tao.2014.277
Çocuklarda Kartilaj Tip 1 Timpanoplasti Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları ve Ameliyat Başarısının Ebeveyn Algısıyla Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 7-11)
DOI: 10.5152/tao.2014.399
Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Başlangıç Tedavisi Olabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 12-16)
DOI: 10.5152/tao.2014.234
Titanyum ve Hidroksiapatit Protezler: Kemikçik Zincir Onarımı Sonrası İşitme ve Anatomik Sonuçların Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 15-18)
DOI: 10.5152/tao.2015.775
Titanyum Ossiküler Replasman Protez Kullanımında Kıkırdak Pabuç Uygulamasının İşitsel Sonuçlara Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol ; : -)
DOI: 10.5152/tao.2018.3200
Pediatrik Popülasyonda Eş Zamanlı Bilateral Koklear İmplantasyonun İncelenmesi: Güney Hindistan Çalışması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 36-41)
DOI: 10.5152/tao.2018.2804
Tip 1 Timpanoplasti Yapılan Hastalarda BT Neden Gerekli Değildir?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 77-80)
DOI: 10.5152/tao.2014.698
Mastoidektomi ve Timpanoplasti Ameliyatı Yapılan Hastalarda Erken Dönem İç Kulak Hasarının Otoakustik Emisyonlarla Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 93-99)
DOI: 10.5152/tao.2015.935
Kafa travmasına bağlı temporal kemik kırıklarında işitme bulguları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 9-14)
DOI: 10.2399/tao.05.053
İleri derecede işitme kaybı olan otoskleroz hastalarında stapedotominin etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 165-168)
DOI: 10.2399/tao.08.002
El Yapımı Patlayıcılara Bağlı Patlama Travması Nedeniyle Oluşmuş Kulak Yaralanmalarının Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 64-68)
DOI: 10.5152/tao.2017.2328
Vertebrobaziler Yetmezlik Tespit Edilen Hastalarda İşitme Eşikleri ve Serum Apelin Düzeyleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 126-130)
DOI: 10.5152/tao.2014.727
İnkus Defektlerinde Hidroksiapatit Protez ile İnkus İnterpozisyonunun Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 69-71)
DOI: 10.5152/tao.2017.2267
Yenidoğanlarda Umblikal Kordon Kan Gazı Değerleri ile İşitme Fonksiyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 72-76)
DOI: 10.5152/tao.2017.2022
Pilotlarda İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 155-162)
DOI: 10.5152/tao.2015.1330
Selektif Immünglobulin A Eksikliğinde Sensörinöral İşitme Kaybı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 31-33)
DOI: 10.5152/tao.2017.1923
Kartilaj ve Fasya Timpanoplasti Uzun Dönem Sonuçlarının Yüksek Frekanslı Timpanometri ve Odyometri ile Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 43-46)
DOI: 10.5152/tao.2014.584
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018