ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Timpanoskleroz ve ateroskleroz- ultrastrüktürel karşılaştırmaları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 137-144)
Topikal ‹ntranazal Steroid ile Tedavi Edilmifl Alerjik Rinitli Hastalarda Hücresel ‹mmünite ve Serum Sitokin Düzeylerindeki De¤ifliklikler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 96-100)
Kronik rinosinüzit ve nazal polipizis oluşumunda mantarlar karşı oluşan alerjik reaksiyonun rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 18-24)
Nazal Polip Hastalarında Mean Platelet Volüm Değerlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 106-109)
DOI: 10.5152/tao.2013.119
Nazal Polipoziste ABO ve RhD Kan Grupları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 21-24)
DOI: 10.5152/tao.2018.3048
Nazal Polipozisli Hastalarda TNF-α ve IL-1β Sitokin Gen Polimorfizmi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 51-56)
DOI: 10.5152/tao.2017.2389
Çocuklarda nazal polipler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 201-205)
DOI: 10.2399/tao.05.047
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018