ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Nadir bir burun tıkanıklığı nedeni: Frontokoanal polip
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 81-83)
DOI: 10.5152/tao.2011.21
Larengeal hamartom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 88-91)
DOI: 10.5152/tao.2011.23
Sfenokoanal polip
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 105-107)
DOI: 10.2399/tao.05.069
Lokal tonsillektomi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon (akciğer atelektazisi)
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 114-117)
DOI: 10.2399/tao.06.017
Fasyal Paralizi Tedavisinde “Mesh Polipropilen” ile Statik Ask›lama
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 44-51)
İnferior Larengeal Sinirin Nadir Bir Varyasyonu: Nonrekürren Larengeal Sinir
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 32-34)
DOI: 10.5152/tao.2014.241
Kronik Otitis Mediayı Taklit Eden Orta Kulak Miksoması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 47-50)
DOI: 10.5152/tao.2018.2754
Çocuk Yaş Grubunda Görülen İnverted Papillomun Antrokoanal Polip ile Prezente Olması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 106-108)
DOI: 10.5152/tao.2014.79
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Tiroid Cerrahisi Sırasında Rastlantısal Killian-Jamieson Divertikülü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 165-167)
DOI: 10.5152/tao.2016.1807
Tonsillektominin Nadir Bir Komplikasyonu: Subkutan Amfizem
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 172-174)
DOI: 10.5152/tao.2016.1888
Palatin Tonsilin Unilateral Pediküllü Lenfanjiektatik Fibrolipomatöz Polibi: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 91-94)
DOI: 10.5152/tao.2017.2323
Disfajiye Neden Olan Orofaringeal Tüylü Polip
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 188-191)
DOI: 10.5152/tao.2015.1098
Tonsilla palatina’dan gelişmiş bir hamartamatöz polip
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 151-154)
DOI: 10.2399/tao.06.035
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Dil Kökünde Canlı Sülük
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 192-194)
DOI: 10.5152/tao.2015.1240
Pozisyonel Dispnenin Nadir Bir Nedeni: Hipofarinks Hamartomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 148-150)
DOI: 10.5152/tao.2017.2211
Palatin Tonsillerin Nadir Bir Tümörü: Kondrolipom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 180-182)
DOI: 10.5152/tao.2018.3317
Özgün Araştırma
Nazal Polipoziste ABO ve RhD Kan Grupları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 21-24)
DOI: 10.5152/tao.2018.3048
Tonsil Doku Bakteriyolojisi: Klinik Çal›flma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 215-218)
Tonsillektomi sonrası geç dönem kanamalarda enfeksiyonun rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 63-65)
DOI: 10.5152/tao.2012.19
Kronik Tonsillit Tan›s›nda Tonsil Punch Biyopsisinin Yeri Olabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 263-266)
Kronik rinosinüzit ve nazal polipizis oluşumunda mantarlar karşı oluşan alerjik reaksiyonun rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 18-24)
Nazal Polip Hastalarında Mean Platelet Volüm Değerlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 106-109)
DOI: 10.5152/tao.2013.119
Geleneksel Soğuk Bıçak Tonsillektomi ile Yeni Bir Teknik Olan Plazma Knife Tonsillektominin Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 114-117)
DOI: 10.5152/tao.2013.123
Farinksin Disfaji Yapan Tümör veya Tümör Benzeri Nadir Lezyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 1-6)
DOI: 10.5152/tao.2013.01
Nazal Polipozisli Hastalarda TNF-α ve IL-1β Sitokin Gen Polimorfizmi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 51-56)
DOI: 10.5152/tao.2017.2389
İklim değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasındaki ilişkinin incelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 63-68)
DOI: 10.2399/tao.07.035
Tonsiller Skuamöz Hücreli Karsinomlu N0-1 Hastalarda Metastatik Lenf Düğümlerinin Dağılımı ve Seçici Boyun Diseksiyonu Endikasyonuna Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 139-144)
DOI: 10.5152/tao.2018.3420
Aktinomiçes ile Tonsil Hipertrofisi ve Antibiyotik Kullanımı Arasındaki İlişki
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 17-21)
DOI: 10.5152/tao.2017.2176
Çocuklarda tonsillektomi: Soğuk diseksiyon tekniğine karşı termal welding sistem tekniği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 77-82)
DOI: 10.2399/tao.08.005
Pediatric Thermal Welding Tonsilektomide Erken Dönem Morbiditelerin Azaltılmasında Sukralfatın Etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 15-19)
DOI: 10.5152/tao.2013.04
Sendromik Çocuklarda Adenotonsillektominin Yeri ve Önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 163-167)
DOI: 10.5152/tao.2015.1348
Çocuklarda ve Erişkinlerde Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Sonrası Rutin Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 170-173)
DOI: 10.5152/tao.2018.3391
Tekrarlayan tükürük bezi şişliklerinde tanısal ve girişimsel sialendoskopi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 84-90)
DOI: 10.2399/tao.06.037
Çocuklarda nazal polipler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 201-205)
DOI: 10.2399/tao.05.047
Adenotonsillektomi sırasında bakteriyemi oranı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 213-216)
DOI: 10.2399/tao.06.015
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018