ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Apron fleple total larenjektomi yapılan vakada gelişen geniş fistülün primer kapatılması: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 159-163)
DOI: 10.2399/tao.02.029
Total Larenjektomili Hastada Hayatı Tehdit Eden Solunum Güçlüğü: Aspire Edilen Ses Protezi mi, Akciğer Tümörü mü?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 131-133)
DOI: 10.5152/tao.2016.1592
İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (HIV) Pozitif Yassı Hücreli Larenks Karsinomlu Olgu: Tedavi Seçimindeki Güçlükler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 136-138)
DOI: 10.5152/tao.2015.839
Derleme
Larenks Transplantasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 128-132)
DOI: 10.5152/tao.2015.999
Özgün Araştırma
Total Larenjektomi Sonras› Ağızdan Erken Beslenmenin Farengokütanöz Fistül Geliflimi Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 145-149)
Larengeal kanser tedavisinde total larenjektomi beraberinde tiroidektomi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 25-28)
Transoral Lazer Larenjektomide Donuk Kesit Patolojinin Güvenilirliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 51-54)
DOI: 10.5152/tao.2015.1023
Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 21-25)
DOI: 10.5152/toa.2012.07
Frontolateral larenjektomide onkolojik sonuçlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 297-301)
DOI: 10.2399/tao.08.001
Total Larenjektomi Sonrası Faringokütanöz Fistül: Radyoterapi, Yoğun Sigara Kullanımı ve Diğer Risk Faktörlerinin İncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 91-98)
DOI: 10.5152/tao.2016.1878
Erken evre glottik karsinomlarda parsiyel cerrahi tedavi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 16-21)
DOI: 10.2399/tao.07.028
Larenks Parsiyel Cerrahi Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 10-14)
DOI: 10.5152/tao.2013.03
Larenks kanseri cerrahi tedavisinde tiroidektomi endikasyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 21-28)
DOI: 10.2399/tao.08.022
Near total larenjektomi operasyonu uygulanmış olan hastaların onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 29-32)
DOI: 10.2399/tao.07.036
Total larenjektomili hastalarda ses protezi ile konuşma rehabilitasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 103-108)
DOI: 10.2399/tao.11.004
Frontolateral Larenjektomi Sonrası Rekürens Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 27-30)
DOI: 10.5152/tao.2017.2080
Kliniğimizde Uygulanan Açık Parsiyel Horizontal Larenjektomilerin Avrupa Larengoloji Derneği’nin Yeni Sınıflamasına Göre Yeniden Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 69-73)
DOI: 10.5152/tao.2016.1705
Transoral supraglottik larenjektomiler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 224-227)
DOI: 10.2399/tao.06.030
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018