ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Acil trakeotomide fatal komplikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 176-180)
Çocuklarda Trakeotomi Sonras› Oluşan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulamas›: ‹ki Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 181-185)
Total Larenjektomili Hastada Hayatı Tehdit Eden Solunum Güçlüğü: Aspire Edilen Ses Protezi mi, Akciğer Tümörü mü?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 131-133)
DOI: 10.5152/tao.2016.1592
Kına Taşına Bağlı Dispne: Nadir Bir Pediatrik Trakeotomi Nedeni
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 38-40)
DOI: 10.5152/tao.2017.2056
Pozisyonel Dispnenin Nadir Bir Nedeni: Hipofarinks Hamartomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 148-150)
DOI: 10.5152/tao.2017.2211
Özgün Araştırma
Pediatrik Trakeotomi: Çocuk Yoğun Bakım Olguları ile Sınırlı Nispeten Nadir Bir Endikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 118-122)
DOI: 10.5152/tao.2013.198
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 Yıllık Pediatrik Trakeotomi Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 108-111)
DOI: 10.5152/tao.2015.936
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 20.04.2018