ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Efüzyonlu Otitis Media Tan›s› ile Miringotomi Yap›lan Pediatrik Olgularda Bofl Miringotomi Nedenleri ve S›kl›¤›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 219-223)
Intratimpanik deksametazonun tinnitus üzerine etkinliği:klinik deneyim
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 81-87)
Deneysel Olarak Oluşturulan Miringosklerozun Önlenmesinde Topikal Deksametazonun Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 3-9)
DOI: 10.5152/tao.2017.2077
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018